MANA SAKRĀLĀ SIRDS jeb PLANĒTA JAUNAJĀS UGUNĪGAJĀS ENERĢIJĀS

Mūsu planētai Zeme un cilvēce ir iegājušas jaunā attīstības posmā – pārejai uz jaunām realitātēm. Un pārmaiņas jau ilgst kādu laiku, arvien vairāk mēs to redzam un saprotam – atpakaļ ceļa vairs nebūs. Kā mainīsies planēta un tai līdzi cilvēks? Kādas enerģijas valdīs uz Zemes un cilvēkā? Jauno enerģiju nozīme ir milzīga. Tai ir svarīga loma planētas un cilvēces pārejai jaunā realitātē.  Planētai Zeme, caur Uguns stihiju, veidojas unikāla enerģētiskā struktūra.  Tādas enerģētiskās apgādes struktūras vēl nekad nav bijis nevienai mūsu galaktikas „Piena Ceļš” planētai. Un tagad Zeme kopā ar cilvēci pārgājusi brīnumainā, radošā evolucionārajā stadijā. Līdzīgas enerģētiskas struktūras ir plaši izplatītas Kosmosā.

Uz Zemes pašlaik veidojas sistēma no daudzām, jaunām, agrāk nebijušām, daudzdimensionālām enerģētiskajām struktūrām. Un mūsu planēta šajā procesā apsteidz cilvēci. Praksē tas nozīmē, ka vispirms Zemei dzimst jauni enerģētiskās apgādes sistēmas elementi – Daudzslāņainie kanāli – Tori. Līdz ar to planēta palīdz veidot  jauno enerģētisko sistēmu visu cilvēku ķermeņos. Šajā laikā katram no mums ir dota unikāla iespēja piedalīties planetārajā Ugunīgās Enerģētiskās Sistēmas radīšanā. Un šī abpusējā radošā darbība ir brīnišķīga! Tiesa, jaunā Ugunīgā Enerģētiskā Sistēma pagaidām vēl ir saistīta ar bijušo enerģijas funkciognēšanas sistēmu. Bet bijušie laiki aiziet – līdz ar novecojošām sistēmām. Un kas tad tagad tāds jauns, vēl nebijis ir mūsu planētas enerģētiskajā sistēmā? Kas Zemei ir tāds, kā nav uz citām planētām?

– Agrāk  mūsu planētas, un daļēji arī cilvēku, enerģētiskā apgāde balstījās uz tīras mūsu dimensijas Saules enerģiju, savienojumā ar nelielu daļu magnētiskās rezonanses, kas nāca no iekšējiem plāniem (Augstākām Pasaulēm – dimensijām). Bet tagad cilvēki kopā ar planētu pāriet uz tādu enerģētisko apgādi, kuras avots ir iekšējās telpas (augstākas dimensijas – sākot ar piekto) Uguns. Kāda ir starpība? Agrāk mēs saņēmām enerģiju tieši no mūsu četrdimensiju Saules un, daļēji, no citiem mūsu 4-dimensiju Kosmosa objektiem. Ne cilvēki, ne planēta nevarēja uzņemt augstāko plānu enerģiju tieši. Tai vajadzēja iziet sarežģītu transformācijas, vibrāciju komponentes pazemināšanas stadiju, lai mēs un planēta to varētu asimilēt. Tādi bija dzīves nosacījumi duālismā. Patiesībā, pēdējos simts tūkstošus gadus  ļoti aktīvi noritēja tās enerģijas apjoma samazināšanās, kura Zemei nāca no augstākām dimensijām. Planēta zaudēja spēju uzņemt tīru iekšējās enerģijas prānu. Notika  enerģijas apgādes procesa pārslēgšanās uz ārējiem avotiem. Tādi paši nosacījumi bija visām dzīvības formām uz Zemes. Tagad ir sācies pretējs process! Drīzumā gan planēta, gan visas dzīvības formas uz tās varēs uzņemt  iekšējo, Garīgās Pasaules enerģiju. Zeme ir gatava atvērt durvis uz augstākām dimensijām. Tāpēc cilvēkiem nāksies gatavoties prānas uzņemšanai, pakāpeniskai pārejai uz enerģētiskas barības uzņemšanu. Kā to izdarīt, pārejas no dualitātes, ne vieglajos, mūsu īpašās izejas no fiziskās realitātes, apstākļos? Augstākās būtnes no Lielās Garīgās Saules piedāvā cilvēcei ne gluži  parastu modeli pārejai uz prānisko enerģijas uzņemšanu.  Tam pamatā ir eksperimentāls modelis, kurš jau ir apliecinājis savu efektivitāti uz dažām planētām, tālās no mums pasaulēs. Kādas ir šī modeļa īpatnības? Kādā veidā cilvēki var to radīt, aktivizēt, savienojot šo darbu ar analoģiskiem planētas enerģētiskā nodrošinājuma Ugunīgās sistēmas procesiem? Pagaidām koncentrēsim savu uzmanību uz Ugunīgo enerģētisko sistēmu kopumā. Ir Sakrālās Sirds telpa, kas eksistējusi vienmēr, taču ne tādā veidā, kā tagad. Cilvēka Sakrālās Sirds stāvokli varēja identificēt ar augstāko dimensiju Sakrālās Sirds stāvokli. Kas tad tā ir par čakru? Daudzi to sauca par „Augstāko sirds čakru”, tāpēc, ka tai piemita tās cilvēku Dievišķības vajadzīgās īpašības, kuras raksturīgas Sakrālajai Sirdij. Šī čakra vienmēr varēja savienot cilvēku ar Augstāko dimensiju pasauli. Taču ne katrs to prata un varēja izmantot – tikai nedaudzi. Bet tagad Sakrālā Sirds maina savu konstrukciju uz mūsdienīgāku. Tā dod iespēju savienot cilvēku ne tikai ar planetāro, bet arī ar visu kosmisko Visuma enerģētisko sistēmu. Sakrālā Sirds tagad dzimst no jauna. Vairums Gaismas Darbinieku pārdzīvo dažreiz  šo dzimšanu diezgan slimīgi, smagi – nesaprotot notiekošā būtību,  jūt pastāvīgas sirds slodzes. Taču „sirds smagums” – tās ir Sakrālās Sirds pārkārtošanās sekas. Tikko kā cilvēks sāk apzināties, saprast un pieņemt visas notiekošās ar viņu pārmaiņas evolucionāri, atbilstoši pašreizējā laika normām, tūlīt pat viss sāk izkārtoties ievērojami ātrāk un ar pienācīgu komfortu. Vēl vairāk – nepieciešams apzināti strādāt jaunās enerģētiskās sistēmas  būvēšanā un savas jaunās Sakrālās Sirds radīšanā. Tāpēc nepieciešamas garīgās prakses, meditācijas, kuras palīdzēs padarīt jauno struktūru dzimšanas procesu harmoniskāku, komfortablāku un tai pat laikā – paātrināt to.

Tagad veltīsim uzmanību Centrālajam Toram – AR-ANAHATAI. Kas tas tāds ir? Tā no fizikas un matemātikas viedokļa ir telpa, kuru sauc par fāzu telpu. Tajā pārstāvēta visu sistēmu stāvokļu kopa – tā, ka katram iespējamajam sistēmas stāvoklim atbilst fāzu telpas punkts. Citādi sakot, fāzu telpas saturs ir visu dimensiju „arhivēta” , saspiesta punktā, „savērpta” daudzveidība. Iedomājieties, ka visa informācijas daudzveidība no Interneta izvilkta uz monitora ekrāna zem vienas īsceļa ikonas. Mēs varam uzklikšķināt uz šīs ikonas, iziet uz vajadzīgo sadaļu, pēc tam turpināt šo procesu bezgalīgi ilgi, izzinot visu mums nepieciešamo informāciju. Fāzu telpas punkts – tā ir savdabīga „informācijas īsceļa ikona”. Tādas „informācijas īsceļa ikonas” īpatnība Daudzdimensionālajā Torā ir tāda, ka tā atļauj ieiet visās šajās dimensijās. Bet galvenais – cilvēki varēs padarīt Visuma dimensijas par savu „sastāvdaļu”. Jeb ceļot uz šīm dimensijām, ja skatās uz procesu no cilvēciskā redzes viedokļa.

Tieši daudzdimensionālā fāzu telpa tad arī ļauj eksistēt Sakrālajā Sirdī visām dimensijām vienlaikus. Pateicoties tam, kad Ugunīgā sistēma būs noformēta pilnībā, mums nevajadzēs pie pārejas uz piekto dimensiju kaut kur iet, atrasties speciālā vietā, uzsākt ko īpašu. Sagatavošanos Pārejas pirmajai stadijai ir jāsāk ar „iegremdēšanos”, ieejas savā Sakrālajā Sirdī, apgūšanu. Taču tam, lai šī pāreja notiktu, pašreizējā laikā nepieciešams pārveidot veco čakru sistēmu uz jauno Ugunīgo Enerģētisko sistēmu.

Un tagad mēģināsim sajust – sakoncentrējiet savu apziņu uz sirds čakru. Un neatkarīgi no tā, vai esiet uzbūvējuši jauno Ugunīgo sistēmu vai nē – sāks notikt brīnumi. Bet tagad iztēlojieties, ka tā nav jūsu sirds čakra, bet visas mūsu planētas sirds čakra. Pēc tam veiciet no tās izeju augšup. Mēģiniet! Tiem, kuri sajuta vilkmi augšup, sāk izpausties arī atraušanās no četrdimensionalitātes sajūta. Un tas – tikai mūsu parastajā stāvoklī, vairumam – ar veco čakru sistēmu. Bet, kad mēs uzbūvēsim Centrālo Toru un pa pēdām tam – visu pārējo jauno enerģētisko sistēmu, izveidosies izeja uz augstākām dimensijām. Taču – ne Zeme, ne cilvēce vēl nav nobrieduši masveida Pārejai. Visam savs laiks. Pagaidām mums jāsajūt atšķirība starp vecās čakru sistēmas un jaunās Ugunīgās Enerģētiskās sistēmas darbību.  Bet – kādas ir jaunās sistēmas līdzības un atšķirība cilvēcei un planētai? Kur ir starpība un cik svarīgi mums ir to apzināties? Un ko šīs zināšanas dos papildus uz planētas un cilvēces Pārejas sliekšņa? – Planētai tāpat kā cilvēkiem formējas tādi paši Daudzslāņaini Tori un sava Sakrālā Sirds. Dzimst Ugunīgie plazmas pavedieni. Zemei dzimst jauns enerģijas uzņemšanas modelis – tāds, kāds ir ne visiem objektiem Kosmosā. Un tomēr Zemes un cilvēku jaunās enerģētiskās  sistēmas ir atšķirīgas. Planētai tā ir bagātāka, daudzveidīgāka par cilvēcisko. Zeme ietver savā organismā visus dzīvības veidus, formas, kas uz tās attīstās.

Planetārajā sistēmā ir visas attīstības programmas. Pie kam – ne atsevišķi, bet pilnīgā vienotībā.

Planetārā enerģētiskā sistēma ir daudz sarežģītāka, enerģētiski ietilpīgāka par cilvēcisko. Planētai jau tagad ir noformēti visi Daudzslāņu Tori – ar diezgan stipru enerģētisko nodrošinājumu.. Visām dzīvības formām, ieskaitot arī cilvēces, ir jābūt atspoguļotām viņas enerģētiskajā sistēmā, tajā vai citā plazmas pavedienā, tajā vai citā torā. Pie tam planētas jaunajā enerģētiskajā sistēmā tagad ietverti VISI Dievišķie Aspekti un VISI enerģētiskie centri, kas tai raksturīgi. Katram dzīvības veidam uz planētas  Zemes toru  sistēmā ir sava pārstāvniecība. Tāpēc, ka nevienam dzīvības veidam neformējas Daudzslāņu Toru jaunas konstrukcijas, līdzīgas cilvēciskajām. Jaunā UGUNĪGĀ ENERĢĒTISKĀ SISTĒMA PAGAIDĀM DZIMST TIKAI CILVĒKIEM, ņemot vērā mūsu četrdimensionālās pasaules iemītniekus .Cilvēkiem vajag sasniegt pilnīgu Vienotību ar planētu, mūsu toriem obligāti jākļūst par Zemes toru fraktālu struktūru (struktūru ar bezgalīgu daudzumu pašlīdzīgu daļu).Ir ļoti svarīgi saprast, ka dzimstošā Ugunīgā Enerģētiskā Sistēma savieno cilvēkus jaunā līmenī ar visām planetārajām dzīvības formām! Jaunās saiknes ar planetāro toru sistēmu nodibinās ciešāku un daudzveidīgāku saikni ar citām dzīvības formām uz Zemes. Sāks izpausties visu planetārās dzīvības formu patiesā Vienotība. Jau daudzi cilvēki caur emocionālo sfēru, caur Mīlestības enerģiju ir apvienojušies ar citām dzīvības formām, nodibinājuši ar tām garīgu kontaktu, apgūstot, sākot saprast  vienam otra valodu. Taču – maz ir tādu, kuri spēja just to šūnu līmenī. Bet – pēc jaunās enerģētiskās sistēmas uz Daudzslāņu Toru bāzes un Sakrālās Sirds jaunās konstrukcijas formēšanās, cilvēki spēs izjust dziļu Vienotību ar jebkuru dzīvības formu uz planētas.

Taču ar to ir par maz. Tā kā jaunā enerģētiskā sistēma sasaistīs cilvēkus ar visu Kosmosu, mums būs viegli nodibināt Vienotību ar daudzām dzīvības formām, eksistējošām Visumā. Cilvēki sapratīs, cik lielā mērā paši var radīt šo Visumu, tāpēc, ka radošā jaunradē izpaudīsies pats galvenais – patiesa vienotība ar Visuma dzīvības formām. Jo – katrs cilvēks, kurš uzbūvējis jauno enerģētisko sistēmu, ir vesela planēta Kosmosā, ne tikai cilvēks uz Zemes.

Līdz ar Ugunīgās enerģētiskās sistēmas dzimšanu, katrs radoši domājošs cilvēks sāks savu jaunradi Visumā. Katram no mums nākotnē parādīsies iespēja „izvērst”, transformēt mūsu Visumu un sākt radīt jaunu. Tāpēc tieši tagad tiek dota iespēja iegūt diženo Radītāju spējas – kopā ar jaunās enerģētiskās sistēmas –  Daudzslāņu Toru radīšanu.

DAUDZSLĀŅU TORA ENERĢĒTISKAI SATURS

Mūsdienu cilvēka enerģētiku jau tagad pārsvarā nosaka Daudzslāņu Tora (DT) saturs. Nākotnē šis process pastiprināsies un DT pilnība vai nepilnība ietekmēs fiziskā un smalko ķermeņu īpašības. Fiziskajam ķermenim nepieciešamas zemākas frekvences enerģija nekā jebkuram no smalkajiem ķermeņiem. Un to pilnībā nodrošina DT. Taču, visa cilvēka Ugunīgā enerģētiskā sistēma būs noskaņota uz jauno, piecdimensiālo ēterisko ķermeni – pašreizējā fiziskā vietā. Tas ir attaisnoti, jo piecdimensionālais ēteriskais ķermenis  kļūs par galveno cilvēka piecdimensionālās pasaules ķermeni. Mūsdienu Ugunīgā sistēma ne tikai nodrošina fiziskā ķermeņa spēju funkcionēt, bet arī palīdz piektās dimensijas ēteriskā ķermeņa formēšanu. Tam nepieciešamas atbilstošas meditācijas, garīgās prakses, kuru pildīšana ļauj paātrināt gan fiziskā, gan piecdimensionālā ēteriskā ķermeņa nepieciešamos pārkārtojumus. Fiziskajam ķermenim vajag dot iespēju kļūt „smalkākam”, paaugstināt tā vibrācijas un tālāk pārveidoties piektās dimensijas ēteriskajā ķermenī. Šis process tiks pabeigts salīdzinoši netālā nākotnē.

Ar kādu saturu tad piepildīsies harmonisks Daudzslāņu Tors? Jaunā Ugunīgā enerģētiskā sistēma ir orientēta vispirms uz smalkajiem ķermeņiem. Īpaši aktīvi jaunās enerģētiskās sistēmas sadarbības process ar smalkajiem ķermeņiem noritēs tad, kad enerģētiskie pavedieni sāks pārveidoties plazmas pavedienos. Šī pārveidošanās var notikt pakāpeniski, pietiekami plūstoši, bet cilvēks tiek aicināts apzināties šo procesu un, vēl vairāk, aktīvi piedalīties tajā gan mentāli, gan emocionāli.

Paskatīsimies uz visu šo Daudzslāņu Tora konstrukciju no cilvēku Dievišķības izcelšanās redzes viedokļa. Jaunajai Ugunīgajai enerģētiskajai sistēmai piemīt viena interesanta īpatnība. Daudzslāņu Tori ir tiešā veidā saistīti ar Dievišķajiem Aspektiem, aktivizētiem vai vēl neaktivizētiem cilvēka Gaismas ķermeņos. Atgriezīsimies pie Centrālā Tora – AR – ANAHATAS. Tajā formējas jauni enerģētiskie centri, kuru skaits sasniedz 21. Kāpēc tieši Centrālajā Torā noris šāds process un kāpēc tā enerģētisko centru skaits sakrīt ar cilvēka Dievišķo Aspektu kopējo skaitu? Dievišķo Aspektu skaits – tās ir Radītāja,  zem Kura Saules ir radīta katra Monāde, Dievišķās Enerģijas. Un tieši Centrālajā Torā  ir atspoguļoti visi Dievišķie Aspekti pilnā mērā. Divdesmit viena Dievišķā Enerģija formē Centrālo Toru – kā cilvēkam, tā arī planētai. Visas Dievišķās Enerģijas ietekmē cilvēka jauno enerģētisko sistēmu. Centrālais Tors dod cilvēkiem tuvāko izeju uz augstākām pasaulēm – ar pilnu divdesmit vienas Dievišķās Enerģijas izmantošanu, pat, ja šajā dzīvē tās vēl nav pilnībā aktivizētas .Un tāpēc formējas 21 enerģētiskais centrs, 21 enerģētiskais pavediens ar turpmāku transformāciju plazmas pavedienos. Līdz ar plazmas struktūru izveidošanos, cilvēka dzīves telpā tiks ievietots VISUMA PIRMPAMATA MAGNĒTISMS. Tas vēl nav aktivizēts pilnībā, kaut arī ir klātesošs katrā  ķermeņa šūniņā.

Kāpēc jau tagad Centrālajā Torā ir sākusies visu Dievišķo Aspektu aktivizācija? To pavēl laiks, un tāds ir šis jaunās enerģētiskās sistēmas modelis, kāda līdz šim vēl nav bijuša Visumā. Tagad tiek sniegtas jaunas iespējas, realizējas jaunās, Ugunīgās enerģētiskās sistēmas, piedāvātā shēma. Tā rada ātrāku, visu Dievišķo Enerģiju izmantošanas iespēju – kā planētai, tā arī cilvēcei. Cilvēki daudz ko nezināja par čakru sistēmas iespējām, un tāpēc daudzas no tām netika izmantotas. Tai skaitā arī Dievišķo Enerģiju aktivizācija. Caur veco čakru sistēmu bija iespējams aktivizēt esošos 18 Dievišķo Enerģiju Aspektus. Taču maz cilvēku par to zināja, vēl mazāk – aktivizēja. Bet tagad viss tiek darīts tā, lai neviens nespētu paiet garām savām,  jaunās Ugunīgās enerģētiskās sistēmas, iespējām. NĀKOTNĒ AR TO JĀPROT RĪKOTIES KATRAM CILVĒKAM AR PILNU SPĒKU. Tāpēc, ka tieši 21 Dievišķais  Aspekts nepieciešams Zemes cilvēkiem, lai pildītu viņiem uzlikto misiju, saistītu ar jaunu dimensiju radīšanu, miljoniem jaunu dzīvības formu dzimšanu.

Atgriezīsimies pie Ugunīgās enerģētiskās sistēmas. Cilvēkiem tagad nav laika padomāt par to, kurp aiziet laiks… Bet tas, laiks, rit arī jaunās enerģētiskās sistēmas radīšanai. Kā!? Bet, kas ir laiks mūsu eksistences linearitātē? Tas ir viens no enerģijas veidiem, kura tieši tādā veidā, nav klātesoša piektajā dimensijā. Un, tagad šī enerģija tiek tērēta mūsu jaunās enerģētiskās sistēmas radīšanai. Un tāpēc, Centrālajā Torā, cilvēka Sakrālajā Sirdī, atrodas ne tikai visas dimensijas, tās pavada laika enerģija. Laika enerģija Daudzslāņu Toros tagad tin kopā savus vijumus  un noliek tos tajās pašās spirālēs, kuras savij enerģētisko pavedienu septiņkrāsu varavīksnes. Enerģētiskie pavedieni  eksistē līdz laikam, kad cilvēkos pamodīsies piektās dimensijas cilvēks. Un tas – vēl līdz Pārejai! Garīgi attīstītam cilvēkam plazmas pavedieni arvien aktīvāk sāks savu svētīgo darbu fiziskā ķermeņa sagatavošanai Pārejas procesam. To var veicināt ar atbilstošiem treniņiem un meditācijām. Jo ātrāk cilvēki iedarbinās jauno sistēmu, jo vieglāk paies daudzi pārveidošanās procesi, lai sagatavotos dzīvei piektajā dimensijā.

Un tā – Centrālajā Torā būs visi cilvēka kosmiskās eksisitences Dievišķie Aspekti. Bet, kas ietekmē enerģētisko centru un pavedienu daudzuma formēšanos citos Daudzslāņu Toros? Kāpēc horizontāli novietotajos toros šajā laikā nav iespējami 21 centrs un 21 enerģētiskais pavediens? To ir ļoti svarīgi zināt, jo nākotnes realitātē horizontālajā torā sāksies enerģētisko centru un plazmas pavedienu formēšanās pēc Dievišķo Aspektu skaita. Taču tas vēl nebūs drīz, jo nav iespējams šajos apstākļos izpaust visus Dievišķos Aspektus visos toros. To neatļauj izdarīt mūsu četrdimensionalitāte. Kad mēs formējam Centrālo Toru, tas sāk tiešā veidā saistīt mūs ar kosmisko Visuma Sirdi. Un tajā ir iespējama visu Dievišķo Enerģiju formēšanās. Kaut arī tas nenotiks uzreiz. Tāda potenciāla iespēja ir ielikta šī Tora AR – ANAHATAS konstrukcijā.

Citādi ir ar horizontālo toru – RA-ANAHATU. Tas ir cieši saistīts ar planetāro kristālisko režģi, kas iekļauj sevī gan Kristālisko Režģi 144, gan vēl maz pazīstamo vibrāciju Kristālisko Matrici 999, gan  jaunus planētas kristāliskos laukus. Ja Centrālais Tors AR-ANAHATA  saista mūs ar Visuma Sirdi, mūsu Kosmiskajiem Vecākiem, mūsu Monādēm un to izpausmēm, tad horizontālais tors – tā ir pašas planētas piedalīšanās mūsu enerģētiskajā sistēmā. Un horizontālā tora formēšanās tiešā veidā ir saistīta ar mūsu gatavošanos Pārejai. Bet Pāreja gan planētai, gan cilvēkiem būs iespējama tikai tad, kad Pārejas vibrācijas sasniegs nosacīto skaitli 999 (TRĪS DEVĪTNIEKUS, bet nevis deviņsimt deviņdesmit deviņus). Kas tie par cipariem? Un kas ir vibrāciju Kristāliskā Matrice 999?

Var paņemt  Mebiusa  Lentu un paskatīties uz to no sāniem. Uz tās plaknēm neko daudz ieraudzīt nevar. Tā izliksies kā līnija, kas atgādina ciparu 8. Taču, ja pagriezt to par nelielu leņķi, tā kļūst sarežģītāka. Un var ieraudzīt dažādas  PĀREJAS, kas ļoti atgādina skaitļus: 6,8 un 9. Tā „sešinieks” mijiedarbojoties ar „devītnieku”, veido „bezgalības astotnieku”.  Bet, ko tad dod TRĪS DEVĪTNIEKI? Kāpēc visi skaitļi, kas pārstāv tagad jebkuru Mebiusa Lentu Zemes telpā, sāk pakāpeniski transformēties TRĪS DEVĪTNIEKOS? TRĪS DEVĪTNIEKI liecina par mūsu četrdimensionālās pasaules pārvēršanos citā pasaulē. Un sākumā tā būs piecdimensionāla. TRĪS DEVĪTNIEKI, transformējoties caur Mebiusa Lentu, izved mūs no Lentas ārējās puses uz iekšējo. Taču iekšējā puse – tā vairs nav viena piektā dimensija. Tās ir IEKŠĒJĀS PASAULES, iespēja pāriet uz planētas augstākām dimensijām,  kuras cilvēcei būs pakāpeniski pieejamas. Un cikliskums iet caur skaitli DEVIŅI.

TRĪS DEVĪTNIEKI pārstāv mūsu četrdimensionalitātē izpausto Dievišķo Aspektu aktivitāti, bet tiem ir jābūt ne mazāk par deviņiem, no astoņpadsmit izpaustajiem Zemes plānā. Un atbalsta šo procesu speciāla Matrice, kura tagad formējas Planētas Kristāliskajā Režģī. Šī Matrice speciāli  noskaņo mūs uz tām vibrācijām, kuras ļaus mūsu aktivizētajiem  Aspektiem korelēt ar planētas iespējām Pārejas procesā. Tāpēc tā nes kristāliskas pārmaiņas mūsu struktūrās.

Tagad atgriezīsimies pie horizontālā tora – RA-ANAHATAS, kas novietota perpendikulāri Centrālajam (vertikālajam) Toram. Horizontālajā torā  šodien ir iespējama formēšanās ne visiem 21 enerģtiskajam centram, bet tikai pēc četrdimensionalitātē izpausto skaita, tas ir – 18. Lūk arī saistība ar esošo dzīvi. Un daudzkrāsainie varavīkšņainie pavedieni formējas bez violetās krāsas, bez augstākās vibrācijas krāsas pēc Varavīksnes skalas. Taču, kāpēc tad pavedienu formējas 2 reizes mazāk, kā enerģētisko centru, tas ir – 9? Kas izsauc tādu likumsakarību? Ar to horizontālais tors ievērojami atšķiras no Centrālā Tora, kur enerģētisko pavedienu skaits sakrīt ar enerģētisko centru skaitu. Horizontālajos Daudzslāņu Toros  šodien tas nav pieļaujams  tāpēc, ka  visi toru pavedieni ir ievērojami atkarīgi no Zemes stāvokļa un vietas evolucionārajā Gaismas Spirālē. Pašreiz mūsu planēta vēl nav kļuvusi par Vienotības objektu. Tieši tāpēc, principiāli iespējamais enerģētisko pavedienu skaits – 18, pagaidām sadalās starp to Zemi, kuru mēs esam pieraduši uzskatīt par savu planētu, un apgaroto planētu, uz kuru traucas visa Viņas Būtne. Var uzskatīt, ka ir kāda planēta – līdziniece, IDEĀLĀS ZEMES garīgā MATRICE, kur jau ir 9 citi plazmas pavedieni enerģētiskās sistēmas horizontālajās struktūrās. Cilvēces uzdevums – sagatavot apstākļus  šo ideālo plazmas pavedienu izpausmei savā enerģētiskajā struktūrā. Reāli tas izpaudīsies cilvēku horizontālajos toros tikai tajā periodā, kad planēta Zeme pati kļūs par vienotu Garīgu Būtni.

About SANDRA BALODE

bioenerģētiķe. jogas pasniedzēja. publiciste. E-pasts: sabalo@inbox.lv Tālrunis +371 25917215
Šis ieraksts tika publicēts Garīga izaugsme ar birkām , , , . Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Mainīt )

Connecting to %s