JAUNĀ CILVĒCE

„Pastāvēs, kas pārmainīsies…”, šodien, kā nekad šie vārdi ir aktuāli ikvienam cilvēkam. Pasaule piedzīvo Kvantu pāreju!

Planetārās kataklizmas, dabas „dīvainības”, cilvēku neordinārās dotības, indigo un “kristāla” bērnu dzimšana, kosmiskā starojuma, kas nāk uz Zemi, pastiprināšanās, planētas ass un magnētisko polu maiņa – tas viss liecina par neparasta nākotnes laika tuvošanos, kas saistīts ar Ūdensvīra laikmeta iestāšanos. Šīs ēras jaunās kosmiskās enerģijas maina visu pasaules kārtību, bet konkrētāk, rada visu lietu, kas ir mūsu Visumā,  fizisko parametru izmaiņas informācijas matricē. Dzīvu organismu šūnās bioloģiskajā līmenī smalkās kosmiskās enerģijas izsauc ģenētiskās mutācijas, bet cilvēku apziņā notiek transmutācijas procesi. Ja termins „mutācija” daudziem zināms no bioloģijas stundām un populāriem rakstiem, tad jēdziens „transmutācija” ne katram ir zināms. H. Rērihas  „Agni Jogā” bija aprakstīti tuvojošās ugunīgās transmutācijas procesi, kuriem tiks pakļauta visa cilvēce, iedarbojoties kosmiskajai ugunij. Šodien šie procesi ir darbībā! Mēs dzīvojam Kosmisko Radītāju – Vienoto MĀTES-TĒVA – nebijuša eksperimenta laikā, kad notiek savstarpēja mijiedarbība un visu pasaules enerģētisko raksturojumu apvienošanās Vienā veselumā.

MATĒRIJAS  APGAROŠANA

Mūsu planēta, visa Saules sistēma ar milzīgu ātrumu lido Kosmiskajā telpā, un Zeme ar tās iemītniekiem veic pāreju uz augstāku smalko vibrāciju telpu, virzoties uz milzīgā Kosmosa dzīvības Pirmsākumu. Smalko Kosmosa enerģiju iedarbības rezultāts ir neizbēgama fiziskā Visuma visas matērijas vispārēja transmutācija – notiek frekvenču līmeņu izmaiņas visos atomos jeb  matērijas apgarošana. Cilvēku ķermeņos un visā dabā notiek fizisko, ķīmisko, bioloģisko procesu pārveidošanās. Pašā laikā atcerēties seno pareģojumu par to, ka ne visi mirsim, bet visi mainīsimies. Izejot caur attīrošās Gaismas stariem, kas plūst no Dzīvības Pirmssākuma katrā dvēselē, cilvēkiem tiek dota iespēja atgriezties pie sava dievišķuma mīlestības, saprāta un augstas morāles pasaulē, vienotībā un ticībā Dievišķajiem Mātei – Tēvam.

Miljoniem gadu pārdzimšanas laikā uz planētas cilvēku informatīvajās sistēmās uzkrājās kā pozitīva pieredze, tā arī zemas vibrācijas enerģijas – tās ir baiļu, skaudības,  naida,  neticības  Augstāko spēku palīdzībai enerģijas. Tā pakāpeniski notika katras dvēseles gaismas mazināšanās. Patlaban notiek unikāls process – katrā planētas atomā, katrā dvēselē atgriežas Gaisma. Šo procesu sauc par Kvantu Pāreju – cilvēku apziņas pāreju jaunā pasaules uztveres līmenī, jaunas pasaules kopainas radīšanu, kurā galveno daļu aizņem tās garīgā puse. Ņemot vērā procesus, kuri šodien skar ikvienu, neatkarīgi no to vēlmēm, cilvēkiem svarīgi apzināti attīrīt savas domas, emocijas, censties paplašināt apziņu, attīstīt intuīciju, paaugstinot savu vibrāciju parametrus. Īpaša loma šodien tiek atvēlēta lūgšanām un meditācijām, kas savieno apziņu ar cilvēka smalkajiem ķermeņiem, ar visskaidrākajām enerģijām, kas plūst no paša Pirmssākuma. Tiekšanās uz jaunu, apgarotu dzīvi noved pie harmoniskām izmaiņām cilvēkā, līdz tā pilnīgai atjaunošanai. Tiem, kuri netic un negrib mainīties, jaunās enerģijas nonāk disonansē ar uzkrātajām zemas vibrācijas smalko struktūru enerģijām, no kā sākas psihiskas saslimšanas, kuras mediķi nespēj izskaidrot. Bieži tas noved pie aiziešanas no šīs dzīves.

IZMAIŅAS  FIZISKAJOS  ĶERMEŅOS

Cilvēku galvas smadzenēs, atsaucoties uz noteikta diapazona viļņiem, kuri kādreiz bija uz Zemes un tagad atkal atgriežas, sāk atmosties visdziļākās smadzeņu šūnas, abu pusložu darbība harmonizējas, aktivizējas epifīze, kas atbild par jaunās kosmiskās enerģijas un informācijas uzņemšanu un apstrādi, no cilvēku atmiņas izzūd pagātnes negatīvā pieredze. Palielinās caur smadzenēm plūstošās  informācijas ātrums un blīvums , paātrinās intuīcijas izpausmes. Cilvēku apziņā notiek pieredzes un pagājušo dzīvju uzkrājumu atjaunošana, savas misijas apzināšanās Visuma evolūcijā. Cilvēkiem parādās spēja pieslēgties Akaši Hronikām – visas planetārās un kosmiskās informācijas krātuvei. Pakāpeniski sāk strādāt cilvēka apziņas ķermenis – enerģētiska struktūra, kura, piepildot domas ar dzīvības enerģiju, pārvērš tās domu formā, kas agri vai vēlu iemiesojas fiziskajā plānā. Šo procesu apzināšanās ļauj cilvēkam kļūt par līdz – radītāju Debesu Radītājiem, realizējot dzīvē To diženos Plānus fiziskās  matērijas apgarošanā.

Līdz ar jaunajiem kosmiskajiem Stariem cilvēku smalkajos ķermeņos  ienāk jaunas DNS gaismas ķēdītes, kurās aktivizējas gēni, kas nosaka smadzeņu jauno daļu aktivizāciju un cilvēku neordinārās spējas: gaišredzību, gaišdzirdību, gaišzinību. Cilvēkiem atveras neparasti iedvesmas un radošie avoti. Piemēram, cilvēks, atceroties savas iepriekšējās inkarnācijas, zīmē skatus no tās dzīves. Jauno enerģiju ietekmes rezultātā visi cilvēka ķermeņa orgāni tiek attīrīti no uzkrātās negatīvās informācijas. Ļoti spēcīgai attīrīšanai pakļautas akna un liesa – orgāni, kas saitīti ar asinsrades funkciju un ķermeņa šūnu atbrīvošanu no vielu maiņas produktiem. Asins attīrīšana notiek ar mērķi izvest no tās dzelzi. Daudzi mediķi konstatējuši hemoglobīna līmeņa pazemināšanos cilvēka asinīs. Cilvēkiem piedāvā dzelzi saturošus preparātus, un mediķi nenojauš, ka ar Dzelzs laikmeta izbeigšanos aiziet arī šis matērijas veids, saukts par dzelzi. Hemoglobīns atbildēja par skābekļa nogādāšanu ķermeņa šūnām. Izmaiņu procesā pakāpeniski cilvēka asinīs parādīsies orihalks – jauns matērijas veids dzelzs vietā. Šī dzīvības enerģija, plūstoša no Dievišķajiem MĀTES  un  TĒVA, sastāv no ūdenī šķīstoša sudraba un ūdenī šķīstoša zelta. Dzelzs vairāk nebūs ne tikai cilvēka organismā, bet arī uz planētas. Orihalks asinīs mainīs pievilkšanās spēku uz planētas, kurā orihalks tāpat aizstās dzelzi. Galveno lomu cilvēka dzīvē sāks spēlēt smalkais fiziskais ķermenis, kurā ierakstīta jaunās vielu maiņas un enerģijas informācija. Šis jaunais cilvēka ķermenis, kura uzbūve un funkcijas būs atbilstošas dzīvei uz atdzimušās planētas. Notiekošās transmutācijas mērķis ir nemirstīgas garīgas matērijas veidošana un dvēseles apgaismošana līdz vienotībai ar DIEVU. Cilvēces Gars un Dvēsele un DIEVIETES – DIEVA Gars un Dvēsele pakāpeniski kļūst vienoti, un cilvēkiem tiek dota iespēja dzīvot Gaismas enerģijās, kas nāk no Pirmssākuma. Cilvēka apziņas un ķermeņa visas transmutācijas pakāpes ir atkarīgas no ticības DIEVAM un mīlestības pret cilvēkiem. Vajag atcerēties, ka katrā dzīvā būtnē, katrā cilvēkā dzīvo daļa no DIEVA. Tātad – beznosacījuma mīlestība pret ikvienu būtni – tas viss ir mīlestība pret DIEVIETI un DIEVU.

LIKUMSAKARĪBA  VAI  NOLEMTĪBA ?

Fiziskie ķermeņi pārcieš mutāciju, uztveres sajūtas saasinās, daudzi sākuši redzēt to, kas notiek smalkās Pasaules sfērās. Daudzi sajūt, kā pa viņu ķermeņiem plūst elektrība viļņu vai durstošu sajūtu veidā, jūt enerģijas plūsmu, neparastu aukstumu vai karstumu. Mainās laika izjūta. Viss notiek paātrināti, notikumi steigā nomaina cits citu, un vienlaicīgi vairākumam cilvēku ir parādījies laiks un nepieciešamība savest kārtībā savu dzīves telpu. Daudziem mainās ierastā vide, parādās jauni cilvēki, atslābst pierastās sociālās saites un atkarība no tām .Rodas neparastas viegluma, brīvības un prieka sajūtas,  gaismu nesoši dzīves notikumi. Daudzi atzīmē telepātisko un intuitīvo spēju pastiprināšanos. Cilvēkā rodas konkrēta sapratne par to, kur, kad un kādā vietā nepieciešami būt, lai visu paspētu un pie tam neiztērētu velti dzīves enerģiju – viss it kā notiek bez īpašas piepūles. Daudziem ir mainījies dzīves emocionālais fons – pazuduši trauksme un uztraukumi, parādījusies drošība par nākotni. Tomēr, līdzīgas pozitīvas pārmaiņas notiek tikai gadījumos, kad cilvēks ir noskaņojies un gatavs pārmaiņām, jaunā uzņemšanai, īpaši viņa apzināta darba ar sevi gadījumā. Tiem, kuri to noliedz notiek atgriezeniskie procesi – jaunākajās ziņās mēs regulāri dzirdam par jaunām katastrofām, kataklizmām, epidēmijām… fizisko plānu pamet dvēseles, kuru Augstākais „ES” pieņēmis tādu lēmumu, jo tās nevar iziet pārmaiņu procesu. Tomēr, nepieciešami atzīmēt, ka ne visas pašlaik aizejošās dvēseles – ir neizpildījušas savus uzdevumus. Daudzas aiziet, lai pildītu citu, tām lemtu darbu. Cilvēcei jāiztur šis pārmaiņu process līdz tam brīdim, kamēr katrs cilvēks nepacelsies līdz planētas smalkajam ķermenim. Tas notiks, kad visi ķermeņa mutācijas procesi tiks izieti. Transmutācijas procesu, ko uzsākuši Kosmosa Radītāji, apturēt nav iespējams, jo tā ir Dievišķās Maģijas izpausme. Mūsu pienākums – pieņemt šo Debesu Radītāju Dāvanu ar vislielāko pateicību un Ticību tai Nākotnei, kas mums sagatavota.

CILVĒKS  –  GARĪGA  BŪTNE

Zināms, ka senās austrumu mācības traktē cilvēku kā mikrokosmu makrokosmā, tas ir kā Visuma sastāvdaļu. Rietumu filozofijā tāpat zināja, ka cilvēkā ir trīs sastāvdaļas: Dvēsele, Gars un ķermenis – par to rakstīja Aristotelis savā traktātā „Par Dvēseli”.

Daudzi senie filozofi rakstīja par cilvēku kā garīgu būtni, kurai pamatā ir Gars, Dvēsele. Bet ar zinātniskās domas uzplaukuma sākumu, zinātne arvien vairāk noliedza cilvēka garīgo sastāvdaļu. Visam jābūt izmērītam, viss, kas nav izmērāms – nav pierādāms, un sekojoši, neeksistē. Zinātne nostājās uz tāda ceļa, ar ko nolika sevi pilnīgā atkarībā no civilizācijas tehniskajām iespējām. Zinātniekiem līdz šai dienai nav pieejami tehniskie līdzekļi, ar kuru palīdzību eksperimentālā veidā varētu nofiksēt garīgās matērijas esamību. Pirmos soļus šajā virzienā sekmīgi sper kvantu fizika, kas izsauc strīdus un debates visos līmeņos. Acīm neredzams un ar sajūtu orgāniem nejūtams, neizmērāms un nenosverams, zinātniekiem Gars pārgāja mītu kategorijā. Apvērsumu zinātnē radīja Einšteina relativitātes teorija. Daži zinātnieki sāka traktēt cilvēku kā enerģētisko lauku kopumu, kuri ar smalko enerģiju palīdzību mijiedarbojas ar fizisko ķermeni šūnu līmenī. Šodien zinātniskās pasaules lielākā daļa pēta šo sfēru. Milzīgu nozīmi ieguva XX gadsimta beigās G. Šipova radītā fiziskā vakuuma teorija. Daži zinātnieki sauc šo teoriju par zinātnisku pierādījumu DIEVA, Gara un Dvēseles esamībai. Tālāk – vēl divi izcili zinātnieki – akadēmiķis-biologs P. Garjajevs un fiziķis G Tertišnijs – izdara sensacionālus atklājumus DNS izpētes jomā. Radot mēraparātu, kas spēj atdalīt no vielas smalko enerģiju, viņi atklāja, ka tikai 2-10 % ģenētiski mantotās informācijas atrodas materiālajā DNS, bet pārējo ģenētisko informāciju satur šūnas biolauks. Pētījumu rezultātā viņi nonāca pie secinājuma, ka cilvēks radīts pēc augstākiem kosmiskiem principiem un pastāvīgi ir saistīts ar Visumu, tas ir, cilvēks patiešām ir mikrokosms makrokosmā. Izcilus pētījumus ģenētikā veicis amerikāņu zinātnieks D. Church – viņš pierādīja, ka iespējams izmainīt DNS ģenētisko informāciju ar garīgām metodēm. Kvantu jomā atklājumus izdara A. Gosvami.

DIEVIŠĶĀ  IZCELSME

DNS pētījumi pierāda, ka tikai 4% gēnu šajā molekulā ir funkcionāli noslogoti, bet 96% atrodas bezdarbībā. Cilvēka galvas smadzenēs noslogotas ir tikai 4-7% smadzeņu šūnu, pārējās atrodas guļošā stāvoklī. Kāpēc šie kolosālie resursi atrodas bezdarbībā? Tas tāpēc, ka zaudēta smadzeņu saikne ar īsteno visu procesu pārvaldīšanas centru cilvēkā – Dvēseli. Bībelē ir tieši teikts: „Un DIEVS radīja cilvēku pēc sava tēla un līdzības… Un DIEVS tas KUNGS izveidoja cilvēku no zemes un iedvesa viņa nāsīs dzīvības dvašu , tā cilvēks kļuva par dzīvu būtni”. (Pirmā Moz. 1:27; 2:7). Cilvēks kā daļa no Dabas sastāv no atomiem, molekulām, spiniem (spins – torsionu lauka avots). Un tomēr viņš ir kaut kas vairāk par ķīmisko elementu un fizisko daļiņu kopumu. Par cilvēku to padara tieši „dzīvības elpa”. Ezotēriķiem sen zināms, ka pats cilvēks ir divu pasauļu pārstāvis – cilvēku fiziskie ķermeņi ir planētas ķermeņa daļas, bet viņu Dvēseles un Smalkie ķermeņi pieder Debesu pasaulei. Pie tam Dvēselei ir īpaša loma kā radošajam spēkam savienojumā ar Garu. Gars bez Dvēseles nespētu radīt dzīvi. Kosmosā viss notiek pēc līdzības likumiem, vīrišķais un sievišķais sākumi vienmēr rada harmonijā –  Dvēsele līdzīgi mātei, bet Gars – tēvam.

Šodien daudzi neordināri domājoši zinātnieki  pierāda, ka cilvēkā ir dzīvības spēks, smalkās enerģijas unikāla forma – Svētais Gars – Gars matērijā. Cilvēks – pirmkārt ir garīga būtne, tātad viņam ir dzīva Dvēsele, daļa no Vienotās Kosmiskās Dvēseles. Un nekādi reflektorie procesi vai ķīmiskās reakcijas nekad nevarēs izskaidrot cilvēka garīgos dotumus, spēju mīlēt, radīt…

ZINĀTNE  VAI  MISTIKA

Ko šodien saka zinātnieki par Garu cilvēkā? Zinātnieks V.Jarcevs saka:” Cilvēka Gars – tā ir tā informācija, kura nāk no DIEVA kā Dievišķā dzirksts”. Viņš tāpat uzskata, ka Gars ietekmē cilvēka ķermeni ar DNS molekulas starpniecību, kura būvē ķermeni attiecīgu Garam. Visā pasaulē pazīstamais ceļotājs un ārsts E. Muldaševs savā grāmatā „No kā mēs esam cēlušies” raksta: „ Gars ir psihiskās enerģijas substance torsionu lauku veidā, kurš  spēj mūžīgi saglabāt sevī milzīgu informācijas apjomu. Gari izveidoja savā starpā informācijas saiknes un radīja Vispārējo Informācijas Lauku, tā saukto To Sauli”. Amerikāņu fiziķis – teorētiķis E. Mertons grāmatā „Ieskats teosofijā” raksta: „Ideja, kurai piemīt apziņa, ir Gars”. Šodien zinātniski ir pierādīts tas, par ko izsenis zināja austrumu gudrie: katra cilvēka ķermeņa šūna izstaro enerģiju, katra no tām ir saprātīga. Senatnē bija zināms arī tas, ka sirds ir īpašs orgāns cilvēka ķermenī. Sirdī atrodas īpaša vieta, kas, veidojoties ķermenim, parādās pirmā un nomirst pēdējā. Sirdī atrodas trīs ugunīgas ziedlapiņas, atbilstošas Svētai Trīsvienībai, un tā ir potenciāla iespēja cilvēka Dievišķās būtības izteikšanai inkarnācijas momentā uz Zemes.

KVANTU  PASAULE

1990. gadā subatomu daļiņu pētījumu gaitā  tika atklāts, ka kvants – tā ir gan enerģija, gan matērija vienlaikus  un tam piemīt gan daļas, gan viļņa īpašības. Zinātnes pasaulei atvērās patiesība: vielu var pārvērst enerģijā, un enerģiju – vielā. Tika atklāts, ka fotons pārvēršas divās daļās: redzamā un neredzamā. Bet tukšumu atomā aizpilda gaismas fotoni, kas nozīmē, ka mikroskopiskā līmenī viela ir sastingusi Gaisma – Gars. Gars – tā ir koncentrēta Gaisma. Šrī Aurobindo saka: „ Viss apkārt ir apziņa, jo viss ir Esība jeb Gars”. Zinātnieki ir pierādījuši, ka Visuma substrāts ir informācijas vakuums – 99,999999%, un tikai 0,000001 % sastāda matērija, izejot no kuras ortodoksālā zinātniskā pasaule mēģina izzināt pārējos tās 99,999999 %. Materiālistiskā pieeja zinātnieku vidē ir bremzējošs faktors pasaules izzināšanai, kuras lielāko daļu sastāda garīgi faktori.

SMALKO  ĶERMEŅU  STRUKTŪRA

Cilvēka smalko ķermeņu struktūra tiek aktīvi pētīta visā pasaulē, tai skaitā arī slēgtajos zinātniskajos institūtos. Interesanti ir pētījumi par cilvēka energoinformācijas centriem jeb čakrām, kuras ir torsionu lauku kodoli, un, ka katrai šūnai ir savs enerģētiskais lauks. Šūnu, muskuļu, kaulu, orgānu lauki kopā veido vienotu cilvēka torsionu lauku, kuru zinātnieki sauc par ēterisko ķermeni. Tāpat ir noskaidrots, ka katram smalkajam ķermenim piemīt savs starojums jeb aura. Cilvēka aura – tas ir visu smalko ķermeņu izstarojumu komplekss, kas atrodas viens virs otra, un tai ir elipses forma. Smalkie ķermeņi veido cilvēka auru jeb biolauku. Aurai piemīt kūniņas forma, tās maksimālais rādiuss ir 2,5-3,5 metri, bet tie ir vidusmēra rādītāji. Svētajos rakstos atrodama informācija par to, ka svētu cilvēku auras var būt daudz lielākas, ka viņi tādējādi sargāja veselas pilsētas. Jo lielāka aura, jo labāk ķermenis aizsargāts no postošiem mikrobiem un svešas negatīvās enerģijas. Tāpēc cilvēkiem nepieciešams pastāvīgi piepildīt savu Dvēseli ar mīlestību, prieku, gaismu, apzinoties sevi kā Dievišķu būtni. Ķermeņu transformācijas procesi, ko cilvēce pārdzīvo Kvantu Pārejas laikā, vispirms skar smalkos ķermeņus. Ja pārtrūkst saikne starp smalkajiem ķermeņiem, cilvēks pārstāj saņemt enerģiju no Smalkās pasaule, sabrūk harmoniska sistēma. Paši smalkie ķermeņi var slimot un pat nomirt – smalko ķermeņu nāve noved pie fiziskā ķermeņa nāves. Fiziskais un ēteriskais ķermeņi mijiedarbojas ar meridiānu palīdzību, pa kuriem smalkā enerģija ietek fiziskajā ķermenī, barojot asinsrites, nervu sistēmas un orgānus. Ķermenī tā nonāk caur akupunktūras punktiem uz ādas. Japāņu zinātnieks Hirosi Motjama pētījumu rezultātā secinājis, ka čakras, pēc būtības, ir transformatori, kas darbojas divos virzienos: nodod smalko enerģiju fiziskajam ķermenim, un otrādi. Smalkie enerģētiskie  ķermeņi izmanto fizisko ķermeni augstāku apziņas līmeņu manifestācijai. Par to runā Kima Bon Hana meridiānu struktūras pētījumu rezultāti. Zinātnieks pierādīja, ka embrionā vispirms noformējas meridiānu struktūra, bet pēc tam pārējie ķermeņa orgāni.

DAUDZDIMENSIONĀLĀ  ANATOMIJA

Ezoteriskajās mācībās teikts, ka dzīves programmētāji ir Dvēsele, Gars un apziņa, kuri sastāda daudzdimensiālu enerģētisko sistēmu, kura baro smadzenes un ķermeni. Tas ielikts daudzdimensionālajā cilvēka ķermeņu anatomijā un tiek izmantots dažādās dziedniecības skolās. Daudzdimensiju sistēma izpaužas caur smalkajiem ķermeņiem, akupunktūras meridiāniem, čakrām, nadi un citām smalkajām sistēmām. Zinātnieki arvien vairāk tuvojas tam, lai varētu ieraudzīt patieso cilvēku, ne tikai fizisko ķermeni. Bet bez Radītāja pieņemšanas to nekad izdarīt nevarēs, lai arī cik sarežģīti un pilnīgi nebūtu zinātnieku mēraparāti.

Advertisements

About SANDRA BALODE

bioenerģētiķe. jogas pasniedzēja. publiciste. E-pasts: sabalo@inbox.lv Tālrunis +371 25917215
Šis ieraksts tika publicēts Garīga izaugsme ar birkām , , , , , . Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s