JAUNĀ ENERĢĒTISKĀ SISTĒMA

Kādas principiāli jaunas tendences eksistē jaunās Enerģētiskās sistēmas uzbūvē? Un tā, horizontālais tors. Viņš zied savās maigajās krāsās. Nevajag domāt, ka, ja mēs runājam par sarkano krāsu, tad šī krāsa nevar būt maiga. Maigi sarkanā krāsa horizontālajā torā simbolizē tās jaunās Vīrišķās Enerģijas sievišķo nokrāsu, par kuras atnākšanu uz Zemi jau sen tika spriests. Bet violetā krāsa, kas ierāmē šo toru? Tas ir pats visaugstāko frekvenču spektrs, kas aizsargā mūsu dzīves pozīcijas uz planētas šajā mūsu eksistences laikā. Kāpēc tādas nokrāsas? Sāksim no galvenā – Centrālā Tora, AR-ANAHATAS. Šeit ir pretējas nokrāsas – pamata violetā sarkanā ierāmējumā. Un, kāpēc tieši šīs, bet ne citas varavīksnes krāsas? Centrālais Tors ir augstfrekvences tors. Un, kaut arī tā galvenais uzdevums ir saikne ar Kosmosu, ar Visumu, tas tomēr nav atdalīts no planētas. Saikne ar Zemes Toru notiek caur sarkanā ierāmējuma oreolu. Horizontālajā torā ir otrādi. Planetārā piesaiste ir pilnībā attīstīta, taču saikne ar Kosmosu iet caur violeto krāsu.

Tagad atgriežamies pie jautājuma par enerģētisko pavedienu skaitu horizontālajā torā. Kāpēc enerģētisko pavedienu ir 2 reizes mazāk, kā enerģētisko centru (18 enerģētiskie centri, 9 enerģētiskie pavedieni)? Kopš tā laika, kad cilvēki atdalījās no savas Dievišķās Būtība, tika divkārt samazināta enerģētiskā apgāde. Tagad, pateicoties jaunajai  Enerģētiskajai sistēmai, cilvēkiem atgriezīsies arī pilnvērtīga apgāde ar enerģiju. Taču ne uzreiz. Sākumā enerģijas apgādi nodrošinās Zeme, bet horizontālie tori radīs enerģijas uzņemšanas palielināšanos. Fiziskajā līmenī tāda  pastiprināta enerģijas uzņemšana var novest pie skābes – sārmu līdzsvara traucējumiem, pie skābuma līmeņa paaugstināšanos organismā. Taču tīrās Ugunīgās enerģijas pastiprināšanās caur Centrālo Toru sāks pretēju procesu, pateicoties kam, cilvēki būs uz laiku aizsargāti no pagaidām nesagatavotu organismu intensīvas oksidēšanās. Visu veida horizontālajos toros cilvēkiem pagaidām vēl nav nepieciešamā enerģētisko pavedienu skaita. Tā ir nākotnes lieta, un ne pašas tuvākās. Pie tam, pakāpeniska Dievišķo Aspektu aktivizācija zemes dzīvē līdz to patiesajam daudzumam – 21 – radīs arī enerģētisko pavedienu (tātad, vēlāk arī plazmas pavedienu) daudzuma palielināšanos.

Tāda pati saikne starp enerģētiskajiem centriem un enerģētisko pavedienu skaitu pastāv arī diagonālajos toros – Vidžunā unSamandanā.  Arī šeit parādās analoģiska likumsakarība. Diagonālo toru sistēma nodrošina fiziskās matērijas saikni ar  kosmisko matēriju, kas dod iespēju cilvēkiem aktīvi pārkārtot savu smalko (Gaismas) ķermeņu struktūru. Tieši tam tad arī ir nepieciešams radīt jauno Ugunīgās Enerģijas sistēmu, jo tā pati kļūs par cilvēku Gaismas ķermeņu Ugunīgās pārveidošanas sistēmu. Toram Vidžunai, vērstam uz labo pusi, ir maigi zila krāsa zaļā ierāmējumā. Kāpēc tieši šīs krāsas? Un kādas ir šī tora pamatfunkcijas? – Tors tiek radīts, lai nodrošinātu jaunās vīrišķās un jaunās sievišķās enerģiju līdzsvarotu savienojumu. Pie tm, sievišķās enerģijas pārsvars ir šīš ENERĢIJAS  INTENSIFIKĀCIJĀ. Vidžunai ir 8 enerģētiskie centri, no kuriem izveidosies4 enerģētiskie pavedieni un, ar laiku, 4 plazmas pavedieni. Pavedienu krāsu noteic dažāda šī tora funkciju apvienošanās, galvenā no kurām – enerģētiskās informācijas atdošana apkārtējā telpā. Un tam visvairāk piestāv gan paša tora krāsas, gan plazmas pavedienu četru krāsu kārtība. Pāriesim pie otra diagonālā tora – Sanandanas. Arī tur ir pretējs krāsu savienojums salīdzinot ar Vidžunu. Sanandana mirdz ar maigi zaļu gaismu zilā ierāmējumā. Šajā torā nokļūst informācija no kosmiskās telpas. Un ar tur formēsies 4 enerģētiskie pavedieni, kas pakāpeniski pārtaps plazmas pavedienos. Tieši divos diagonālajos Daudzslāņu Toros – Vidžunā un Sanandanā  –  paslēpts noslēpums par cilvēces kosmiskajiem cilts vecākiem – 16 zvaigžņu civilizācijām, kuras deva garīgi – materiālos gēnus mūsdienu cilvēcei. Diagonālie tori ir ļoti cieši saistīti ar cilvēka kristālisko struktūru un caur to ar visu planetāro kristālisko struktūru. Vidžuna un Sanandana īpašā veidā ir saistīti ar cilvēka Kristālisko Kanālu (Kristālisko Šušumnu) un Almenas Kristālu (Kristāliskās struktūras kodolu).

Visi četri Daudzslāņu Tori – Centrālais, horizontālais un divi diagonālie – ar laiku pārvērtīsies ne tikai par Ugunīgo Enerģētisko sistēmu, tie kļūs par Ugunīgo Aizsardzību cilvēkiem, par savdabīgām „dzimtajām mājām” kosmiskajā telpā. Šīs „dzimtās mājas” – pamatu savai esībai – cilvēki spēs radīt jebkurā dimensijā. Taču tās centrs uz visiem laikiem paliks Ugunīgā Enerģētiskā sistēma, kurai, protams, dotas neierobežotas iespējas pilnveidoties.

MEBIUSA  LENTAS  NOSLĒPUMS

Daudzi cilvēki, kuriem piemīt garīgā redze, jau redz jaunās Ugunīgās Enerģētiskās sistēmas elementus, reizēm, saskatot tajā „auru”, smalkos (Gaismas) ķermeņus, taču daži redz arī noslēpumainus simbolus, kas saistīti ar jaunās enerģētiskās sistēmas dzimšanu.

Pastāv interesanta ģeometriskā figūra – sfēra, kas ietver sevī Mebiusa Lentas struktūru, kura griežas daudzās pakāpēs. Šī sfēra tad arī ir jaunās enerģētiskās sistēmas prototips. Sfēra – tā ir cilvēka, uz laiku aktivizēta Apvienotā Čakra, tā ir Sirds Sakrālās telpas paplašinājums bez jebkādiem toru sistēmas bojājumiem.  Tieši sfērisku formu iegūs cilvēka apziņa, saplūstot ar savu Dievišķo Būtību. Bet kas ir Mebiusa Lentas struktūra? Lai to saprastu, aplūkosim Centrālo Toru – AR-ANAHATU. Tas satur savā sakrālajā telpā enerģētisku struktūru Mebiusa Lentas formā. Bez šīs primārās enerģētiskās struktūras nav iespējams „izvērsums”, izeja uz jebkuru dimensiju, nevar iziet cauri Centrālajam Punktam un, tātad, nevar nokļūt jaunajā Visumā. Mebiusa Lenta pastāvīgi rada jaunus plānus, vienu pēc otra, mūsu jaunajā Sakrālajā Sirdī. Tā „izvērš” cilvēka apziņu no vienas dimensijas uz citu, kad tiek veikti ceļojumi uz citām dimensijām. Un, visbeidzot, tieši Mebiusa Lenta dos cilvēcei iespēju pāriet uz piekto dimensiju. Tā vienmēr atrodas mūsu Sakrālajā Sirdī – tātad arī apziņas sfērā. Nav tālu tas laiks, kad mēs apzināti ļausim tai pārnest mūs uz Jauno Pasauli. Mebiusa Lentas enerģētiskā struktūra  mūsu Sakrālajā Sirdī laistās dažādās krāsās. Šajās krāsās glabājas mūsu Sakrālās Telpas radīšanas etapu atminējums. Redzama tikai viena krāsa – šīs zonas radīšana sākusies. Ja krāsas mainās, tad pēc tām var noteikt Centrālā Tora un pārējo toru attīstības pakāpi. Bet, kad Mebiusa Lenta iegūs zeltainu nokrāsu, tas nozīmēs, ka cilvēks gatavojas pāriet augstākā dimensijā.  Mebiusa Lentu var atrast Sakrālās Sirds centrā, kur tā pastāvīgi strādā, kas liecina par nepārtraukti notiekošām izmaiņām gan cilvēka, gan planētas enerģētiskajā sistēmā. Mebiusa Lenta sfērā – tas pēc savas būtības ir enerģētiskās sistēmas pats centrs, kuru nodrošina Radītāja Uguns Enerģija. Šīs Uguns izpausmes formas var būt dažādas, taču būtība ir tajā, ka tā ir sava veida Visuma „mūžīgais dzinējs”. Un, jo vairāk enerģijas tiek atdota, jo vairāk tāds „dzinējs” strādā, jo vairāk enerģijas tajā rodas (viens no Visuma likumiem). Šī enerģija tiek lietota visa veida radīšanai, vairošanai. Šis „enerģijas centrs” saista cilvēku ar Lielo Centrālo Punktu (Visuma Dievišķo Centru), kur arī eksistē savdabīga „Mebiusa Lenta sfērā”. Tā sasaista mūsu Visumu ar Vecāku Visumu un ar visu Pasauli (visu Visumu transcendentu kopu). Bet – mūsu attīstības procesā pa Gaismas Spirāli, ar laiku mainīsies  pat…iekšējā enerģētiskā struktūra, kuru (pagaidām) apzīmējam  kā Mebiusa Lentu sfērā.

VISUMA TRANSFORMĀCIJA

Mebiusa Lentu sfērā var pieskaitīt pie enerģētiskās sistēmas iekšējām formām, taču eksistē arī ārējās formas. Pirms pieciem tūkstošiem gadu cilvēce pārgāja uz citu enerģētisko sistēmu, un tagad tuvojas laiks nopietnām izmaiņām Centrālajā Torā. Tā iekšienē jau notiek ļoti nozīmīgas un plašas  pārmaiņas, kuras rezultātā novedīs pie ārējo formu un tilpumu transformācijas. Mainās TORA ĀRĒJĀ GREDZENA UN IEKŠĒJĀS  TELPAS attiecības. Tas saistīts ar Otrā Garīgā Centra (piecu dimensiju – no12-tās līdz 8-jai) un Trešā Garīgā Centra (no 7-tās līdz 1-jai dimensijai) VISUMA MĒROGA  TRANSFORMĀCIJAS PROCESIEM. Otrais Garīgais Centrs kļūst mazāks pēc apjoma, notiek tā saspiešanās, tiekšanās uz Pirmo Garīgo Centru, pie Centrālās Visuma Saules. Trešais Garīgais Centrs, kur cilvēce atrodas ceturtajā dimensijā, pārdzīvo pašas ievērojamākās transformācijas. Saspiežas septiņu ārējo dimensiju daudzdimensionālā telpa, kur valda centrbēdzes spēki, atšķirībā no Otrā Garīgā Centra centrtieces spēkiem. Tas nozīmē, ka septiņu ārējo dimensiju saspiešanās process notiek uz Visuma ārējo „malu”, pirmās dimensijas virzienā. Visumu var iztēloties kā gredzenu – tā stīpiņa saspiežas, pats gredzens kļūst plānāks. Otrā Garīgā Centra telpu var pielīdzināt gaisam gredzena iekšpusē, bet Trešā Garīgā Centra telpu – pašam gredzenam. Gredzena iekšienē „gaiss” (Otrā garīgā Centra telpa) traucas uz centru. Starp gredzena stīpu un „gaisa” telpu rodas „bezgaisa” telpa jeb vakuums. Tieši šeit sākas triju jaunu dimensiju dzimšana. Bet – trīs jaunu dimensiju un 16-dimensiju Visuma radīšana ir ļoti sarežģīts process un, pēc būtības, Visumā noris globāls darbs CERURTĀ GARĪGĀ CENTRA RADĪŠANĀ NO TRIJĀM JAUNĀM DIMENSIJĀM, kuras īpašā veidā būs saistītas ar jau esošām dimensijām. Kad tas notiks, dzims jauns 16 dimensiju Visums. Jo – tikko kā cilvēce atnāca šurp no Vecāku Visuma, tā tūlīt pat sāka SAVU ZVAIGŽŅOTO CEĻU, LAI RADĪTU ŠO JAUNO  VISUMU  UN DZĪVĪBAS FORMAS VISĀS TĀS BEZGALĪGAJĀS  IZPAUSMĒS.  Cilvēki nespēs radīt jauno enerģētisko sistēmu, neapzinoties tās svarīgās pārmaiņas, kuras notiek gan Visumā, gan viņos pašos. Katrs no mums – tas ir Visums, tāpēc katrā cilvēkā tagad notiek centrtieces un centrbēdzes procesi Daudzslāņu Toru struktūrās. Ktra individuālie Otrie un Trešie Garīgie Centri arī „atbīdās”, strukturāli transformējas, lai dotu vietu trīs jaunu dimensiju dzimšanai. JAUNAIS GARĪGAIS CENTRS NO 3 DIMENSIJĀM – CETURTAIS  GARĪGAIS CENTRS – DZIMS SAKRĀLAJĀ SIRDĪ IKVIENAM CILVĒKAM,  kurš dzīvo uz šīs planētas. Neviens atnākušais uz Zemi cilvēks (garīgi saprātīga būtne) NAV  NEJAUŠS! Katrs no atnākušajiem ne tikai piedalās Lielajā Eksperimentā, bet arī jaunā Visuma radīšanā, kas balstās uz Ugunīgo enerģētisko sistēmu. Daži no Eksperimenta dalībniekiem – no tagad dzīvajiem un aizgājušiem – var aiziet no Zemes uz citu planētu, taču visi,  ABSOLŪTI  VISI,  jebkad iemiesojušies uz Zemes Gar, atnāks šurp uz Garīgo Aicinājumu, kad šeit sāksies izšķirošais Visuma darbs. Jo šīs planētas būtnēm dzims  ENERĢĒTISKA STRUKTŪRA, kura dos iespēju veikt „LIELĀ ASTOTNIEKA  IZVĒRSUMU” AR VIENLAICĪGU TRĪS JAUNU DIMENSIJU RADĪŠANU. Cilvēka Ugunīgajā sistēmā norit procesi, analoģiski Visuma procesiem. Starp personīgās enerģētiskās sistēmas Otro un Trešo Garīgajiem Centriem arī izveidosies” vakuums „ jauno dimensiju dzimšanai. Tas attiecas uz globālo strukturālo pārkārtošanos, kaut arī ir citi, nopietni, vērā ņemami,  procesi.

GARĪGĀS  DZIMTAS  ATGRIEŠANĀS

Jaunajos Daudzslāņu Toros tiek radīti TRĪS  HORIZONTĀLIE TORI. Taču bez tam, palielināsies diagonālo Toru daudzums. Par jaunās enerģētiskās sistēmas pamatu kļūs:

– Centrālai (vertikālais, galvenais, vadošais) Daudzslāņu Tors  AR-ANAHATA;

– Trīs horizontālie (kopā ar Toru  RA-ANAHATA) ;

– Trīs diagonālie ( kopā ar Toru  VIDŽUNA) ;

– Trīs diagonālie (kopā ar Toru  SANANDANS).

Deviņi tori un viens Centrālais jeb vadošais – lūk, jaunās enerģētiskās struktūras pamats. Šī enerģētiskā sistēma ieskauj cilvēka fizisko ķermeni, taču tās mini-kopija atrodas arī visas enerģētiskās struktūras centrā, apmēram fiziskās sirds rajonā. Tāpēc šo struktūru, līdzīgu visai Ugunīgajai enerģētiskajai sistēmai, sauc par Sakrālo Sirdi. Šai mikrosistēmai ir dažas atšķirības no makrosistēmas. Sakrālā Sirds atbild ne tikai par enerģētisko nodrošinājumu, bet arī rada citas daudzlīmeņu saiknes ar iekšējām, Garīgajām pasaulēm un, kas ir ļoti būtiski, saista cilvēku ar viņa AUGSTĀKO „ ES”. Augstākais „ES” ir daudzdimensiāls, viņš atrodas katrā dimensijā. Bet –  IR  TIKAI VIENS AUGSTĀKAIS „ES”. Un, jo vairāk cilvēks garīgi attīstās, jo vairāk iedziļinās sava „ES”  iekšējā pasaulē. Šis cilvēka augstākais „ES” ir emanēts Visumā, izpausts visās dimensijās. Kontakts ar Augstāko „ES” – tā ir iekļūšana Tā iekšienē, iedziļināšanās Tā Dievišķajā būtībā. Visuma Radītājs – ir arī visu šī Visuma būtņu Augstākais „ES”, tāpēc, sazinoties ar Viņu, cilvēks arī sazinās ar savu Augstāko „ES”. Jēdzienam Augstākais „ES” ir šaurāka un plašāka jēga. Taču patiesībā, jo tālāk cilvēks iedziļinās Garīgajā pasaulē, jo ātrāk viņa Augstākais „ES” kļūst arī par citu cilvēku, citu būtņu Augstāko „ES”. Ļoti ilgi cilvēki gāja uz ārējo pasauli, atdaloties no sava Augstākā „ES”, sadalot To daļās. Tagad pienācis laiks pretējam procesam, Lielajai Vienotībai.

Process, kad Dvēsele paplašinās GARĪGAJĀ DZIMTĀ  ir tad, kad Dvēsele kā divpadsmitās paplašināšanās rezultāts, izpaužas kā  DIEVIŠĶĀ MATRICE 999.

Pienācis laiks detalizētāk noteikt jēdzienu  „GARĪGĀ  DZIMTA”. Dvēsele, atstājot Lielo Centrālo (Visuma) Sauli (13-to dimensiju), izpaužas visās 12 dimensijās. Katrā dimensijā turpinās dvēseles paplašināšanās/ dalīšanās.  Katrā – ir savi paplašināšanās / dalīšanās likumi. Kādi ir pamatlikumi, pēc kuriem notiek šī paplašināšanās mūsu četrdimensionālajā (garums, platums, augstums, laiks) pasaulē? Mūsu pasaulē turpinās, pirmkārt, paplašināšanās / dalīšanās uz divpadsmit – kā pamata princips. Šī dalīšanās notiek  divpadsmit – kārtīgi, kas atspoguļojas zināmajā skaitlī 144. Svarīgi saprast, ka pēc šīs dalīšanās Dvēsele turpina paplašināšanos / dalīšanos, un katra no Dvēseles 144 „daļām” paplašinās / dalās uz 1-1-1, Tas ir, uz „ viens-viens-viens”.  1/144 daļa Dvēseles veido trīsvienības garīgi – materiālo Genomu „ 1-1-1”. Tas, savukārt, turpinot paplašināties /dalīties, RADA  GARĪGO  DZIMTU.  Parasti Garīgās Dzimtas piedzimšana notiek tad, kad 1/144 Dvēseles daļa atnāk saņemt Pieredzi (strādāt) uz tās vai citas planētas, šajā gadījumā – uz Zemi. Tāpēc var teikt tā: 1/144 Dvēseles daļa, atnākot uz planētu, rada Trīsvienību, kura, savukārt, veido Garīgo Dzimtu. Bet – kā tieši rodas Garīgā Dzimta?

Vispirms apskatīsim principu „viens-viens-viens”. Šajā trīsvienībā ir vīrišķais sākums un ir sievišķais sākums. Bet – kas ir trešais sākums? Šeit runa iet par principu „Sievišķais Sākums – Centrālais Sākums – Vīrišķais Sākums”. Kas ir – „Centrālais Sākums”? Tā ir Lielās Centrālās (Garīgās) Saules enerģija, dzīvības grauds, kurš  PALIEK  NEMAINĪGS  VISĀS  DIMENSIJĀS. Tas ir tas, ko var nosaukt par Dievu cilvēkā. Šajā Dievišķajā Centrā emanējas Visums. Tas ļauj katrai 1/144 daļai izpausties Trīsvienībā, POTENCIĀLI  IEGŪT  VISUMA  RADĪTĀJA  SPĒJAS. Kad 1/144 daļ, izveidojot Trīsvienību, paplašinās tālāk Garīgajā Dzimtā, RADĪTĀJA spējas ARĪ  dalās (šo jēdzienu lietojam nosacīti, tā kā runa iet ne par dalīšanos, bet par emanāciju, sakrālāku un daudzdimensionālu jēdzienu).

Trīsvienība „1-1-1” rada vēl trīs daļas, tādējādi, iegūstot struktūru „3-3-3”, kurā centrālais trijnieks – tas ir bijušais „1-1-1”. Šis centrālais trijnieks ir  GARĪGĀS  DZIMTAS  PAMATS.  Tas ir nemainīgs pat tad, kad 1/144 Dvēseles daļa , realizējoties Garīgajā Dzimtā, turpina savu dalīšanos  VĒL  TRIJĀS  DAĻĀS.  Katrs struktūra „3-3-3” emanē vēl trīs daļas, kā rezultātā izveidojas „9-9-9”. Pie tam, centrālajā devītniekā paliek sākotnējā struktūra „1-1-1” visām Garīgās Dzimtas daļām, kas tad arī padara tās par  GARĪGAJIEM  RADINIEKIEM. Zemes plānā tas izpaužas tā – eksistē Vienotās Garīgās Dzimtas 999 pārstāvji, apvienoti ar vienādu Trīsvienību „1-1-1”. Pie tam – „1” – tā ir Garīgās, Dievišķās Enerģijas bezgalīga daudzveidība, Enerģijas, kurai piemīt noteikta kombinācija jeb Garīgais Ģenētiskais Šifrs (kopums). Nosacīti var apzīmēt šo vieninieku kā Garīgo Gēnu – Pamatu. Tas nosaka Garīgās Dzimtas „9-9-9” saikni ar daudzdimensionālā Cilvēka Genomu. Daudzdimensionālais Cilvēka Genoms radīts no daudziem cilvēku Garīgo Dzimtu genotipiem. Katrā Garīgajā Dzimtā ir sākotnējais centrālais gēns „1”, kurš visus cilvēkus sarado kā Dieva radītas Monādes. Šajā Garīgajā Gēnā atrodas cilvēku  ABSOLŪTĀ  RADNIECĪBA. Tieši tāpēc cilvēki, patiešām būdami Dievi / Radītāji (par cik katrā atrodas Centrālais Dievišķais gēns) ir absolūti radinieki. Un šī ABSOLŪTĀ  RADNIECĪBA  padara mūs par ABSOLŪTIEM  RADINIEKIEM  VISĀM  12 dimensiju būtnēm. Kas attiecas uz 13-to dimensiju, tad, atgriežoties tajā, cilvēki kļūst ne tikai vienkārši par absolūtiem radiniekiem, bet par ABSOLŪTU  VIENOTĪBU  jeb par šī VISUMA  ABSOLŪTU,  TĀ  RADĪTĀJU – PIRMPAMATU.

Un tā – 999 –  ir struktūra „deviņi-deviņi-deviņi”, kura atspoguļo Garīgās Dzimtas eksistenci un ir tālākā  DVĒSELES  PAPLAŠINĀJUMA  izpausme.

Patlaban notiek Planetārā Kristāliskā Režģa 144 aktivizācija, kas ir pamats  GATAVOŠANĀS UZ   CILVĒKU  TĀLĀKU  APVIENOŠANOS. Dvēsele, sadalīta 144 daļās agri vai vēlu iegūs atkalapvienošanās iespēju, pateicoties radītajam Planetārajam  Kristāliskjam Režģim 144. Taču, pirms tam katrai Dvēseles 1/144 daļai ir jāapvieno savas Garīgās Dzimtas 999 fragmenti. Matrice 999 vispirms transformēsies Matricē 333, pēc tam tā transformēsies trīsvienībā „1-1-1”, un šī trīsvienība atgriežas uz 1/144, lai pēc tam izveidotu JAUNO/VECO vienotību bez paplašināšanās uz 12/144. Pie tm, atgriešanās pie DVĒSELES VIENOTĪBAS notiek jaunā EVOLUCIONĀRĀ LĪMENĪ, UZ  EVOLUCIONĀRĀS  SPIRĀLES  JAUNA LOKA. Katra „atgrieztā” Dvēseles daļa iegūst jaunas iespējas, pati kļūst citāda un  SPĒJ  DALĪTIES  UN  VAIROTIES.  Citādi sakot, tādā veidā RADĪTĀJA daļas pēc APVIENOŠANĀS kļūst par RADĪTĀJU, un sāk jaunu paplašināšanās / dalīšanās etapu. Tādējādi dzīve, pastāvīgi paplašinoties un sašaurinoties, nepārtraukti EMANĒ , paužot savu daudzveidību un attīstību. Pašreizējais darba etaps ar Kristālisko Režģi raksturīgs ar Kristāliskā Režģa 999 – Dievišķās Matrices 999 – aktivizāciju, ar sekojošu tās transformāciju Planetārajā Režģī „333”, bet pēc tam – Režģī „111”. Jaunā Ugunīgā Enerģētiskā Sistēma maina ne tikai enerģētisko apgādi, tā ietekmē arī cilvēka apziņu. Apziņas līmeņi patiešām atspoguļojas garīgajā ģeometrijā, un Ugunīgā Enerģētiskā Sistēma atbilst kristāliskajai apziņai. Pati par sevi kristāliskā apziņa raksturīga ne visām 13 dimensijām, jo tā sāk mosties uz piektās dimensijas sliekšņa. Pēc tam attīstās un sasniedz savu virsotni septītajā dimensijā, bet astotajā – rodas cita apziņas forma, kas ir daudz sarežģītāka. Taču pati kristāliskā struktūra paliek, veicot jau pavisam citas funkcijas. Cilvēku kolektīvās apziņas celšanās maina kristāliskās apziņas formas – kā planētai, tā arī katram cilvēkam atsevišķi. Planetārā Kristāliskā Režģa 999 kristāliskās apziņas centrs ir kods – genotips „1-1-1”, kurš, patiesībā, satur katrā vieniniekā „9-9-9”. Devītnieki ne vienkārši ir apvienoti īpašā struktūrā – pēc numeroloģijas tie dod starprezultātu 27 (kaut gan, gala rezultātā, 2+7=9). 2 un 7 – nav nejauši skaitļi. „Divi” šajā gadījumā ir kārtas numurs dimensijai, kurp spējis „pavirzīties” Kristāliskais Režģis 999 mūsu Visumā. Uzskatāmi to var attēlot tā: mēs varam uz plaknes, divdimensionālā telpā (piem. , uz papīra lapas) attēlot Režģa 999 struktūras daļu – piemēram, kā trīsstūrus. Taču, viendimensionālā telpā, kur ir tikai taisna līnija, trīsstūri neuzzīmēt, tāpēc tur var ielikt tikai punktu… Taču, lūk, kas ir svarīgi! To punktu var transformēt FĀZU TELPAS  PUNKTĀ – tieši ar Daudzslāņu Toru Sistēmas, jaunās enerģētiskās sistēmas, palīdzību. Fiziķi un matemātiķi zina, ka tādas telpas punktā ir pārstāvēta sistēmas visu stāvokļu kopa – tā, ka katram iespējamam  stāvoklim atbilst fāzu telpas punkts. Bet, svarīgi ir tas, ka uz pirmo dimensiju vēl nevar pārnest (vismaz pagaidām un parastā veidā) MATRICI 999, taču var novietot tur fāzu telpas punktu, kuram ir Matrices 999 aktivizācijas potenciāla iespēja. Jo ar pirmās dimensijas telpas punktu var aktīvi sadarboties Punkts, tā saucamajā fāzu telpā – tajā, kura atrodas Daudzslāņu Toru Ugunīgajā enerģētiskajā sistēmā. Tātad, Kristāliskā Apziņa un Ugunīgā sistēma palīdz mums īpašā veidā nonākt pirmajā dimensijā. Tas būs īpaši svarīgi tāpēc, ka tad Lielā Centrālā (Visuma) Saule spēs dot enerģiju tieši caur pirmo dimensiju un tad, caur apziņas kristāliskajām formām, ir iespējama Lielās Garīgās Saules jeb 13-tās dimensijas  PLAZMAS  APZIŅAS vai pat  PROTOPLAZMAS  ESĪBAS  ATTĪSTĪBA.

Septītā dimensija ir Trešā Garīgā centra robeža, kristāliskās apziņas augstākā pakāpe. Astotā dimensija ir sākums plazmas apziņai – tai, kura piemīt Otrā Garīgā Centra (8 – 12 dimensiju) garīgi saprātīgajām būtnēm. Tāpēc Mebiusa Lenta pēc formas atgādina„ astotnieku”. Tas nav nejauši, jo „astotnieks” mūsu pasaulei ir izeja uz apziņas plazmas stāvokli. Tieši tādā, PLAZMAS, stāvoklī mīt augsti attīstītas civilizācijas uz kosmiskajiem objektiem, kurus mēs saucam par zvaigznēm, tajā skaitā arī uz mūsu Saules. Nav nejaušība, ka dažās fotogrāfijās redzamas būtnes, kuras uz Zemes sauc par  PLAZMOĪDIEM – tās ir Augstāko Dimensiju Garīgās Būtnes.

Pašreizējā laikā Kristāliskais Režģis tikai sāk mosties un gandrīz viss darbs tā aktivizācijai ir priekšā. No garīgās ģeometrijas redzes viedokļa tā struktūra ir piramīdu komplekss ar vienādmalu trīsstūri pamatā. Un tas nozīmē, ka, Režģa 999 pamatā ir trīs tetraedri. Taču ir viena īpatnība šo tetraedru konstrukcijā: trīs, vienādi pēc izmēra tetraedri grupējas apkārt vienam tetraedram, trīs reizes lielākam pēc izmēra. Tā izskatās daļa Režģa 999 struktūras (skat. zīm.1), pilnīgāks fragments (skat. zīm. 2). Piecas piramīdas plus piecas piramīdas spoguļattēlā un tetraedrs, šajā gadījumā, kā figūra ar četrām malām iemieso sevī mūsu četrdimensionālās pasaules garīgo ģeometriju. Skaitlis „pieci” – tā ir pāreja uz piecdimensionālu telpu, bet desmit – tā ir saikne ar desmit Daudzslāņu Toriem:  „10” – tas ir „1” un „0”, kur „1” ir sākums, bet „0” – jauns spirāles vijums. Un kopā tas nozīmē – jauna etapa sākums Spirāles jaunā lokā.

Pievērsiet uzmanību zīmējumam: iekšpusē vairs nav lodes, bet elipsoīdi, jo piektajā dimensijā Zeme, pēc būtības, ir elipsoīds tors. Zīmējumā attēlota UGUNĪGĀS  ENERĢĒTISKĀS SISTĒMAS PAPLAŠINĀTA SHĒMA. Daudzslāņu Toru sistēma ir ievietota augstāk dotajā struktūrā no pieciem , spoguļattēlā attēlotiem tetraedriem.

Tātad, jaunās enerģētiskās sistēmas desmit Daudzslāņu Tori ir aktīvi sasaistīti ar Planetāro Kristālisko Režģi 999 (Matrici 999) un tā ir dziļa saikne Visumā. Bet, jaunā enerģētiskā sistēma var pilnībā aktivizēties un iegūt visas savas Dievišķās, Visuma spējas tikai tad, kad cilvēks apvienosies ar savu Garīgo Dzimtu un sāks aktivizēt Tās garīgās spējas.

Jaunā enerģētiskā sistēma – tā nav  vienkārši Visuma dižākā velte cilvēcei, tā ir – Gaismas būtņu rūpīgas jaunrades rezultāts. Šī sistēma ir svarīga atslēga, kura palīdzēs cilvēkiem ne tikai atvērt dažādu izplatījumu vārtus, bet arī radīt jaunas dimensijas, jaunu Visumu. Cilvēce un planēta Zeme ir kopums, kurā apvienojas Trīs Garīgie Centri. Un tad, kad cilvēki atgriezīs savu Dimensiju Meistaru spēku, to sirdīs atgriezīsies arī Dižās Mīlestības Meistarība, Mīlestības, kura palīdzēs cilvēkiem izpildīt Dižo Plānu. Un tas ir tā.

Advertisements

About SANDRA BALODE

bioenerģētiķe. jogas pasniedzēja. publiciste. E-pasts: sabalo@inbox.lv Tālrunis +371 25917215
Šis ieraksts tika publicēts Garīga izaugsme ar birkām , , . Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s