SAKRĀLĀS MUDRAS

Zināšanas – tā ir gaisma. Zināšanas – tas ir viedums un gudrība. Pēdējos 2000 gadus cilvēce dzīvoja vecajās enerģijās un tāpēc gandrīz visas sakrālās (slēptās, noslēpumainās) zināšanas bija pieejamas tikai izredzētajiem. Šodien tas ir mainījies, jo uz Zemes valda jaunā laikmeta enerģijas, mainās planēta, sabiedrības uzbūve pamazām transformējas un cilvēki ir gatavi jaunām atklāsmēm un zinībām, kas vēl nesen izsauktu kritiku un nosodījumu un arī to – labākajā gadījumā. Bet tagad pienācis laiks uzzināt patiesību par to, ka pārvaldīt realitāti var katrs cilvēks – ne tikai izredzētie.  Galvenais akcents ir – kādiem mērķiem mēs to izmantosim un vai vairākums no mums ir gatavi tādai atbildībai par savas darbības rezultātiem… Un tomēr – mēs varam radīt tādu realitāti, kādā vēlamies dzīvot. Mēs varam dzīvot pārticībā, labklājībā, būt laimīgi katru mūsu dzīves mirkli.

MĒS  VARAM  IETEKMĒT  APSTĀKĻUS NO  ATTĀLUMA

Cilvēks un Visums – tas ir viens vesels .Patiesība, par kuru raksta un runā šodien visi un visur. Bet tomēr mums, pieradušiem dzīvot redzamā, taustāmā pasaulē un uzskatīt to par vienīgo reālitāti, ir ļoti grūti izjust savu vienotību ar Visumu. Un kā mēs varam just šo saikni, ja nejūtam saikni pat ar citiem cilvēkiem, kas dzīvo citā Zemes malā, pat ar sev tuviem cilvēkiem? Tas ir tāpēc, ka mēs neredzam un neievērojam procesus, kuri notiek enerģētiskajā realitātē. Šajā realitātē viss iespaido jebko. Jūsu domas, uzvedība, pat žesti pa tiešo var atspoguļoties uz situāciju, kurā atrodas jums nepazīstams cilvēks, un pat citā pasaules malā. Apzināti to izmanto šamaņi savos rituālos. Bet jūs varat veikt vienkāršu eksperimentu. Noteikti ir kāds cilvēks – jums maz pazīstams vai pavisam nepazīstams – kurš jums nepatīk, varbūt pat kaitina. Pārāk skaļš kaimiņš, nelaipns pārdevējs vai vienkārši garāmgājējs, kurš met atkritumus zem jūsu logiem. Un – jo stiprāk jūs dusmojieties, nolādat šos cilvēkus, jo sliktāk viņi uzvedīsies. Tas ir likumsakarīgi, jo enerģijas pasaulē valda likums, ka līdzīgs pievelk līdzīgu. Ja šodien jūs lamājat kaimiņu par troksni blakus – kaut vai tikai pie sevis, klusiņām – tad rīt viņš trokšņos jau visu dienu. Nepasakot viņam ne vārda, jūs novirzījāt sava naida enerģiju kaimiņam, un viņš, lai kaut kā realizētu klāt nākušo enerģiju, vienkārši ir spiests trokšņot ilgāk.           Bet tagad pamēģiniet darīt citādi. Izturieties ar labu pret tiem, kas jūs kaitina. Sūtiet tiem savas labvēlības enerģiju. Pateicieties tiem par to, ka viņi kļūst par jūsu skolotājiem – tikai pateicoties viņiem jūs attīstiet savas dvēseliskās un     intelektuālās īpašības, mācieties piedot, būt augstsirdīgiem, pie tam nepadodoties, bet kļūstot stiprākiem. Ja jums izdosies kaut reizi izrādīt patiesu labestību un labvēlību, jūs ļoti ātri ievērosiet, ka šie cilvēki ir mainījuši savu uzvedību! Pie tam, ka jūs personīgi neesiet tiem teikuši ne vārda. Bet viņi ir palikuši labāki – tikai pateicoties tam, ka jūs sākāt labāk pret tiem izturēties. Tas ir pierādījums ļoti ciešām savstarpējām attiecībām starp visiem cilvēkiem, kā pazīstamiem, tā arī svešiem. Mainot attieksmi pret cilvēku, mēs momentāni mainām apkārtējās pasaules enerģētisko konfigurāciju, kas spēj translēties jebkuros attālumos, ietekmējot kā citus cilvēkus, tā arī pasauli kopumā. Tāpēc arī jau senatnē ir sapratuši: pasauli mainīt ir jāsāk ar sevi. Un tagad – pats galvenais: tādu pašu efektu mēs varam sasniegt ar mudru palīdzību. Saliekot pirkstus noteiktā kombinācijā, jūs maināt savu enerģētisko lauku, un vienlaicīgi iespaidojat apkārtējo telpu, tai skaitā arī citu cilvēku apkārtējo lauku. Jūs – ne vairāk, ne mazāk – maināt pasauli! Savu personīgo pasauli, un cita cilvēka pasauli. Tādā veidā jūs varat radīt labklājību gan sev, gan citiem. Ar mudru palīdzību jūs varat novērst diskomfortu, kuru esat radījuši savā dzīvē, un savās attiecībās ar citiem cilvēkiem. Un piesaistīt sev tos cilvēkus un tās attiecības, kas vislabāk jums der šeit un tagad. Galvenais mudru noslēpums ir tāds, ka tās ir veids mijiedarbībai ar Visumu, izmantojot savu nodomu spēku un enerģiju. Izmantot mudras var katrs un tam nav vajadzīga īpaša sagatavotība. Jūs vienkārši salieciet pirkstus īpašā kombinācijā – un pasaule mainās! Mudra strādā pati par sevi. Lai panāktu rezultātu, pietiek tikai to izpildīt. Tikai rezultāts dažādiem cilvēkiem no vienas un tās pašas mudras var būt ļoti atšķirīgs. Viss atkarīgs no nodoma , radoša mērķa un pareiza dvēseles stāvokļa.

SVARĪGAS  REKOMENDĀCIJAS

Mudras izpildīt var jebkurš cilvēks, neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa. Mudras izpilda tikai sēžot, ar taisnu muguru. Ja vēlaties, varat apsēsties uz grīdas lotosa vai puslotosa pozā, vai sakrustot kājas vienkārši – tā, lai jums būtu ērti. Bet var sēdēt vienkārši uz krēsla ar atzveltni. Apsēsties vajag ar seju pret austrumiem. Nodarbību var veikt jebkurā vietā, vēlams vienatnē. Apsēžoties, sāciet ritmiski elpot, apturiet iekšējo dialogu, esiet pilnīgā mierā. Vizualizējiet, ka atrodieties tikai JŪSU sakrālā vietā, kur citiem nav piekļuves, kur jūtaties vislabāk, lai radītu sev vajadzīgo dvēseles stāvokli. Vislabākais laiks nodarbībām – rīts vai vakars. Ideāli – divas reizes dienā, gan rītā, gan vakarā. Bet dažos gadījumos pieļaujams arī cits diennakts laiks. Parasti mudru izpilda dažas minūtes – 1-5 min.  Lai precīzāk noteiktu mudras ilgumu, sekojiet līdzi savām izjūtām. Mudra parasti strādā līdz laikam, kamēr jums izpildīt to ir patīkami, viegli un tas neizsauc spriedzi un diskomfortu. Tā kā droši varat sev uzticēties – turēt mudru tik ilgi, cik gribat. Dažos gadījumos  laiku var pagarināt līdz 10 vai pat 15 minūtēm, izņēmuma gadījumos – līdz 30 minūtēm, bet ne ilgāk. Konkrētākas norādes tiks dotas katras mudras aprakstā. Un vēl – svarīgs noteikums: visas mudras izpilda ar abām rokām vienlaicīgi!

AIZSARGĀJOŠĀS  MUDRAS

MUDRA,  KURA  AIZSARGĀS  NO  IENAIDNIEKIEM. Šī mudra nepieciešama asās, kritiskās un pat katastrofiskās situācijās, kad citi, zināmi jums cilvēki, rada draudus jums personīgi, jūsu ģimenei un tuvākiem vai arī lietai, ar kuru jūs nodarbojieties.  Tā ir pirmā ātrā palīdzība. Kad runa iet par nopietniem draudiem un bīstamību, neviens nedomā par panākumiem, varu, attiecībām u.t.t. Pirmkārt jānodrošina personiskā drošība. Kad jūtam nemieru, radīt ko pozitīvu nav iespējams. Tāpēc šī mudra nepieciešama tiem cilvēkiem, kuriem ir acīmredzami ienaidnieki, kuri gatavi rīkoties , vēršot pret jums konkrētu darbību. Mudra palīdzēs jums, neskatoties uz draudošo briesmu raksturu un mērogu. Tā palīdzēs arī kritiskā situācijā, no kuras neredzat izeju, kā arī gadījumos, kad pēkšņi, bez redzama iemesla sākušies sarežģījumi un varat tikai nojaust, ka aiz tā slēpjas jūsu ienaidnieki. Mudra palīdzēs novērst potenciāli bīstamas situācijas priekš jums. Tāpēc, ja pagaidām vēl neziniet, kādas briesmas jums draud un no kā nākas izsargāties – nedomājot , izmantojiet šo mudru.

KĀ  MUDRA  STRĀDĀ

Šī mudra rada spoguļa efektu. Visi ļaunie nodomi un darbības, ko jūsu ienaidnieki vērš pret jums, vienkārši aizvirzās atpakaļ pie viņiem. Rezultātā tiem sākas nopietnas personīgās problēmas – tādas, ka viņi par jums aizmirst, tāpēc, ka spiesti nodarboties ar sevi un savām problēmām. Vienlaicīgi mudra atver jūsu iekšējā spēka avotu, nostiprina jūsu garīgo kodolu, izzūd upura sindroms. Kā zināms, katram upurim vienmēr atradīsies bende. Ja nav upura – nav arī bendes. Jūs pārstājat būt mērķis un tādā veidā dezorientējiet ienaidnieku – enerģētiskajā līmenī viņš pārstāj uztvert jūs kā mērķi saviem naidīgajiem nodomiem. Mudras radītā enerģētiskā konfigurācija liek ienaidniekam uztvert jūs kā cilvēku, kuram ir neiespējami draudēt un vēl jo vairāk darīt sliktu. Svarīgs nosacījums: kad mudra izpildīta, nepieciešams „noiet pagrīdē”, lieku reizi neatgādināt par sevi un nesākt nekādas aktīvas darbības. Līdz ar to, jūs ļausiet strādāt mudrai, neienesot tās konfigurācijā nekādus traucējumus. Atcerieties, ka mudra uzreiz ļaus jums justies stiprākam un bezbailīgākam. Sajūtiet savu iekšējo spēku, koncentrējieties uz savu garīgo kodolu sirds apvidū. Bet neizrādiet neko ārēji – viss nepieciešamais tiks izdarīts un jums atliks tikai baudīt rezultātu.

KĀ  LIETOT

Šī ir ļoti spēcīga mudra, tā iedarbojas burtiski uzreiz, tāpēc varat to izmantot jebkurā momentā, kad jums vajadzīga ātra palīdzība un aizsardzība. Tikai, ja esiet nonākuši sava naidnieka redzes lokā, izdariet tā, lai viņš neredzētu jūs pildot mudru, īpaši, ja viņš ir agresīvi noskaņots – lai neizprovocētu agresijas uzplūdus, pirms mudra sāks strādāt. Ja nav ārkārtas situācijas, un jums nepieciešama aizsardzība profilaktiski, vai aizsardzība no reāliem draudiem, kuri vēl nav sākuši darboties, – izpildiet mudru katru dienu, rītā un vakarā, pa 3-5 minūtes visu to laiku, kamēr jums turpina draudēt un vajāt.

MUDRAS  APRAKSTS

1.Nolieciet kreiso roku (kreiļiem – labo) sev priekšā krūšu augstumā, ar plaukstu ārpusē – no sevis – vertikāli, pirksti vērsti uz augšu. Visi pirksti iztaisnoti un cieši salikti kopā, bet īkšķis stingri piespiests pie plaukstas.

2.Labo plaukstu (kreiļiem – kreiso) saliekt kulakā, saliecot četru pirkstu spilventiņus plaukstas iekšpusē. Īkšķis paliek ārpusē, ir iztaisnots un stingri piespiests pie saliektā rādītājpirksta sānu malas.

3.Labās rokas kulaciņa ārpusi stingri piespiež pie kreisās plaukstas ārpuses. Labās rokas iztaisnotajam īkšķim jābūt perpendikulāri kreisās rokas iztaisnotajiem pirkstiem.

4.Acis paliek atvērtas. Skatam jābūt nefokusētam – skatīties nevis vienā punktā, bet it kā caur telpu sev priekšā, tālumā, virzot skatienu mazliet augstāk par iedomāto horizonta līniju.

5.Koncentrēties uz saules pinuma apvidu. Vizualizējiet, ka tur formējas stiprs spēka avots, kas dod jums atbalstu. No šī avota, spēks kā ugunīga plazma izplūst pa visu ķermeni un dod enerģiju visam organismam. Turpiniet sajust šo ugunīgo spēka avotu un iekšējās enerģijas spēcīgo plūsmu.

6.Radiet nodomu atgrūst, „ atspoguļojiet” no sevis visas iedarbības no ārpuses, lai tās, kā neredzami stari, nevarētu jūs aizsniegt un pagrieztos atpakaļ uz savu pirmssākumu.

7.Palieciet tādā stāvoklī 3-5 minūtes, bet ārkārtas gadījumos arī ilgāk – līdz 30 minūtēm. (skat.nr. 1).

About SANDRA BALODE

bioenerģētiķe. jogas pasniedzēja. publiciste. E-pasts: sabalo@inbox.lv Tālrunis +371 25917215
Šis ieraksts tika publicēts Mudras ar birkām . Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Mainīt )

Connecting to %s