ZEMES SPĒKA VIETAS

SPĒKA VIETAS – LEMŪRIJAS UN ATLANTĪDAS CIVILIZĀCIJU MANTOJUMS

Šodien parunāsim par tādu noslēpumainu parādību, kā SPĒKA VIETAS. Dažus no mums šī tematika saista, dažus – nē. Un tas ir normāli, jo kādam sagādā prieku  ceļot, meklēt un atrast jaunas spēka vietas, jaunus enerģijas avotus. Bet citam dots radīt spēka vietas tur, kur tas atrodas. Gan viens, gan otrs ceļš nepieciešams Pasaulei, un abi šie ceļi ir godājami. Tāpēc šodien mēs runāsim par spēka vietu diviem tipiem – par tām, kuras mēs atrodam ceļojumos, un tām, kuras radām paši. Kas tad ir Spēka Vieta? – Tā ir vieta, kur veidojas enerģijas plūsma, kas savieno Debesis un Zemi. Tā ir vieta, kur notiek zemes un Dievišķās enerģijas transformācija un apvienošanās. Tā ir vieta, kurā nokļūstot mēs varam paātrināt personiskos transformācijas procesus. Bet paradokss ir tajā, ka apgaismots cilvēks pats kļūst līdzīgs spēka vietai – jo viņš būtībā arī rada enerģijas plūsmu ap sevi, kas savieno Debesis un Zemi. Tāds cilvēks pats var radīt spēka vietas tur, kur viņš atrodas. Viņš tās rada tikai ar savu klātbūtni. Bet, ja jūs saista ceļojumi uz spēka vietām –  neliedziet to sev, jo tas var nozīmēt, ka kaut kur ir palikušas daļas no jūsu Gara, un jums nepieciešams atgriezt tās sev atpakaļ. Kādas vietas īpašais pievilkšanas spēks tāpat var nozīmēt, ka tur atrodas vajadzīgā jums informācija, ka tur jūs varat iegūt vajadzīgās jums zināšanas un talantus, jo spēka vietas ietver sevī ne tikai enerģiju, bet arī informāciju, konkrētāk – augstākās zināšanas, kuras izrādās vislabāk uztveramas tieši spēka vietās. Daži cilvēki dala spēka vietas Dabas veidotās un cilvēka radītajās. Šāds dalījums ir nevietā tā iemesla dēļ, ka visas spēka vietas uz Zemes ir cilvēka Gara radītas. Kādam var likties, ka daba pati ir radījusi tādu fenomenu, bet patiesībā tas nevarēja notikt bez cilvēka klātbūtnes. Jo visā Zemes dabā tikai cilvēkam piemīt Dievišķums, un kā tad bez cilvēka līdzdalības Dievišķīga var kļūt klints, kā var Dievišķs kļūt akmens vai jūra? Priekš tam vajadzīgs cilvēka Gars, lai nestu matērijā Dieva mīlestību un gaismu. Sen zināms, ka visvairāk spēka vietas uz Zemes saistītas ar kalniem, klintīm vai pauguriem. Un tas nav nejauši, jo Zemes dabā kalns ir visstabilākais objekts, un tas spēj stabili uzturēt spēku ļoti garus, pēc cilvēku uztveres, laika periodus. Un mēs paši apzināti izvēlējāmies kalnus par spēka vietām, kaut arī to neatceramies. Mēs veicām to tad, kad bijām lemurieši un atlanti – divu diženu civilizāciju pārstāvji mūsu pagātnē. Toreiz cilvēki bija sasnieguši gigantisku Gara attīstības līmeni un spēja praktiski netraucēti pārvaldīt Zemes matēriju. To civilizāciju pieļautās kļūdas neļāva īstenot Zemes Kvantu Pāreju, kaut arī cilvēki bija uz pareizā ceļa. Un tomēr – tās civilizācijas atstāja mums brīnišķīgu mantojumu – katrā no mums ir ģenētiskā atmiņa par Lemūriju un Atlantīdu, un šī atmiņa tagad atgriežas. Un daudziem no mums šī atmiņa liek doties uz uz tām spēka vietām, kur ir „iekonservēta” ne tikai enerģija, bet arī lemuriešu un atlantu milzīgs zināšanu klāsts. Saprotot, ka to civilizācijas ir nolemtas, viņi (mēs!) izdarīja visu, lai atstātu uz Zemes savu spēku un zināšanas. Tāpēc tie izkaisīja šo spēku un zināšanas pa dažādām vietām uz Zemes – tās kalnu rajonos, kuriem bija lemts glabāt šo spēku un zināšanas nākamajām civilizācijām. Šīs zināšanas glabājas vēl šodien, aizsūtītas nākotnē „uz pieprasījumu”. Un nu šis laiks ir pienācis – mums jāpaņem šīs zināšanas.

Mēs visi zinām par tādām spēka vietām, kā Šastas kalns Kalifornijā un Kailasa kalns Tibetā. Tās  atšķiras no citām spēka vietām ar to, ka to radīšanā piedalījās milzīgi daudz cilvēku, un tāpēc šīs vietas ir apveltītas ar patiesi gigantisku spēku. Tās var saukt par Pārejas enerģiju un Gara spēka centriem uz mūsdienu Zemes.

GARĪGAIS, ENERĢĒTISKAIS KONTAKTS AR SPĒKA VIETU

Mums ir jāzina un jāsaprot, ka nevajag braukt uz spēka vietu, ja nav ļoti stipras dziļas, iekšējas tieksmes to darīt. Nevajag turp braukt aiz ziņkārības, nevajag turp doties, pat tiecoties pēc zinībām, ja vien neizjūtat nepārvaramu iekšēju tieksmi pēc šīs vietas. Ir cilvēki, kuru aicinājums ir apmeklēt spēka vietas un nodot tur ieliktās zināšanas un spēku citiem. Šie cilvēki nevar izbēgt no savas misijas, lai arī kā gribētu – spēks pats aizvedīs viņus uz šīm vietām. Ja tāds ir jūsu aicinājums – jums neradīsies nekādu šaubu par to, un jūsu ceļš, pat jums negribot, aizvedīs jūs turp. Pat ja šāda aicinājuma nav, tas nenozīmē, ka jūs nevarat iegūt to spēku un zināšanas, kas atrodas šajās diženajās spēka vietās. Jūs varat lasīt grāmatas, kuras sarakstījuši cilvēki, kuriem jānodod šīs zināšanas, skatīties fotoattēlus, klausīties viņu stāstos. Tieši šādā veidā izplatās pa Zemi šī enerģija un spēks. Tā tas tika nolemts toreiz… Daudziem no mums ir aicinājums būt citās, ne tik grandiozās, bet arī nozīmīgās spēka vietās, kuru ir ļoti daudz uz Zemes. Daudziem ir aicinājums vispirms atrast savu personīgo spēka vietu – sekojiet SAVAM un tikai SAVAM aicinājumam, nevajag akli sekot citiem. Tikai tā mēs varam iegūt tieši to kas nepieciešams katram no mums, tikai tā mēs atgūsim sev to spēku un zināšanas, atstātās pagātnē, un tās Gara daļas, kuras bija fragmentētas un tagad gaida savienošanos ar mums. Kontakts ar spēka vietu – tas vispirms ir garīgais, enerģētiskais kontakts. Ja esat atraduši to kalnu, kurš patiešām ir jūsu spēka vieta, tas nenozīmē, ka jums vajag uzkāpt pašā kalna virsotnē. Jūs varat vienkārši skatīties uz to. Jūs varat atrasties kalna pakājē. Jūs varat uzkāpt tajā mazu gabaliņu – tur, kur jūtaties drošībā un aizsargāti. Tas būs pietiekami, lai kalns atdotu jums spēku, glabātu tieši jums. Priekš tam nevajag pielikt nekādas lielās pūles. Nevajag nekādus īpašus rituālus, nevajadzīgas pat meditācijas, vienkārši PARUNĀJIET ar savu spēka vietu, PALŪDZIET atdot jums to spēku un zināšanas, kas domāti tieši jums.

GALVENAIS – DARĪT TO NO VISAS SIRDS, AR ATVĒRTU DVĒSELI UN BRĪVU SAPRĀTU. JA NELIKSIET PAŠI SEV ŠĶĒRŠĻUS UN APROBEŽOJUMUS SPĒKA UN ZINĀŠANU SAŅEMŠANAI – JŪS NOTEIKTI TOS SAŅEMSIET.

Ja esat pareizi atraduši savu spēka vietu, jums būs patīkami tur atrasties. Apkārt viss liksies pazīstams un apgarots. Bet, ja aiziesiet uz kādu vietu, kuru kāds jums rekomendējis kā „spēka vietu”, bet jūs tur neizjūtat nekādas patīkamas sajūtas, ja jums tur ir pat nepatīkami un gribas ātrāk aiziet – ejiet prom un nemēģiniet ar sevi cīnīties. Tā nav jūsu spēka vieta, un jūs neatradīsiet tur to, ko meklējāt. Pēc kādām vēl pazīmēm var noteikt savu spēka vietu? – Jūs tur sajūtat kau ko līdzīgu iedvesmai. Tā ir lidojuma un prieka sajūta, sajūsma par pasaules skaistumu. Un pats galvenais – sajust vienotību ar visu pasauli. Pamēģiniet tur vienkārši pasēdēt klusumā. Nav vajadzīgas asas kustības, skaļas skaņas. Ielaidiet sevī skaistumu, sajūsmu, lidojuma sajūtu un vienotību ar pasauli. Pasakiet paldies šai vietai par to, ka tā dalījās ar jums spēkā. Nav obligāti palikt tur ilgi. Jūs sajutīsiet momentu, kad laiks doties prom.

PĒC SPĒKA VIETAS APMEKLĒJUMA JŪS VARAT ATKLĀT SEVĪ JAUNUS TALANTUS UN DOTĪBAS, VARAT SAJUST, KA ATRODAS ATBILDES UZ JUMS SVARĪGIEM JAUTĀJUMIEM, KA ESAT KĻUVUŠI SPĒCĪGĀKI, KA KĻUVIS SKAIDRĀKS DZĪVES REDZĒJUMS, UN RODAS ATKLĀSMES PAR AGRĀK APSLĒPTĀM PATIESĪBĀM. ACERIETIES, KA SAŅEMAT NE TIKAI ENERĢIJU, BET ARĪ INFORMĀCIJAS STRUKTŪRU. TĀ STRĀDĀ SPĒKA VIETAS.

Noteikti pielietojiet kādā praktiskā lietā visu to, ko saņēmāt savā spēka vietā. Šī enerģija jums jāiezemē jebkādā pieņemamā veidā. Iezemēt – nozīmē ielikt to matērijā.

  • Jūs varat sākt kaut ko darīt, pielietojot iegūtās dotības.
  • Jūs varat sākt vienkārši pierakstīt domas, kuras rodas pēc spēka vietas apmeklējuma.
  • Jūs varat nodot šo informāciju citiem cilvēkiem.
  • Jūs varat pārveidot savu dzīvi un sākt palīdzēt citiem.

Tās visas ir iegūtās enerģijas un informācijas iezemēšanas formas. Pēc tā jūsu dzīve noteikti mainīsies. Bet viss ir atkarīgs no jums pašiem – nepieciešams laikus pamanīt šīs pārmaiņas un dot sev iespēju. Reizēm pārmaiņas nešķiet sevišķi nozīmīgas, un mēs palaižam tās sev garām. Reizēm mēs nepieņemam šīs radušās jaunās iespējas un spējas. Nedariet to. Esiet īpaši uzmanīgi pret sevi un savu dzīvi pēc spēka vietas apmeklējuma. Bet, ja jums nepiemīt tieksme ceļot, bet vairāk patīk lasīt grāmatas un uzzināt par spēka vietām no citiem cilvēkiem? Tātad – tas ir jūsu veids, kā saņemt šo enerģiju un informāciju. Tas nav sliktāks par iepriekšējo, vienkārši der labāk tieši jums. Atcerēsimies, ka Visumā informācija no jebkura punkta uz jebkuru citu punktu translējas acumirklīgi. Jūs varat saņemt no spēka vietas enerģiju un informāciju, atrodoties jebkurā vietā uz Zemes. Starpība ir tā, ka tā informācija jau būs apstrādāta un adaptēta. Uz Zemes ir tie, kuri saņem zināšanas un spēku no pirmavota – un uz to pleciem gulstas smags darbs adaptēt šo enerģiju cilvēku uztverei, attīrīt to, izlaižot caur savas apziņas, Gara, enerģētikas filtriem. Un ir tie, kuri spēj uztvert tikai jau adaptētu un attīrītu informāciju. Tas nav ne labi un ne slikti. Tie vienkārši ir dažādu cilvēku dažādi enerģētikas funkcionēšanas veidi. Tāpēc ir tik svarīgi nerauties uz spēka vietu, ja tam nav īpašas tieksmes. Jūs varat tur saņemt neadeptētu enerģiju, kuru nespēsiet „apstrādāt”, un līdz ar to nodarīsiet sev pāri.

SPĒKA VIETU RADĪŠANA

Un pats galvenais – neatkarīgi no tā, tiecaties jūs uz spēka vietām vai nē, apmeklējat tās vai nē, jūs paši, pēc būtības, esat „spēka vieta”, tā kā atrodaties enerģijas plūsmā, kura savieno Debesis un Zemi. Tur, kur mēs katrs atrodamies, mēs radam spēka vietu. Tur, kur mēs dzīvojam, strādājam, kur bieži atrodamies, mēs radam spēka vietu. Mēs varam sākt radīt to apzināti, un tādā veidā pastiprināt savas spējas spēka vietas radīšanā. Un mūsu instruments tam – apzināts nodoms.

  • Izsakiet stingru un nelokāmu nodomu radīt spēka vietu tur, kur atrodaties.
  • Iezemējaties, izveidojot enerģijas plūsmu, kura nāk no Zemes centra uz Visuma centru un no Visuma centra uz Zemes dzīlēm.
  • Palieciet šīs plūsmas centrā, izlaižot to caur sevi.
  • Padariet šo plūsmu pēc iespējas stipru un plašu. Izveidojiet to tik plašu, lai tā ieskautu to telpu, kuru veidojat par spēka vietu. Piepildiet to pilnībā ar gaismu.
  • Izsakiet nodomu izveidot šo spēka vietu ar visām jums nepieciešamām īpašībām. Piemēram, jūs gribat, lai šeit būtu laimes enerģija, jūs gribat šeit būt drošībā, jūs gribat šeit saņemt atbildes uz saviem jautājumiem.

Ievietojiet šo raksturojumu tajā enerģijas plūsmā, ar kuru veidojat šo spēka vietu. Kāds laiks būs nepieciešams, lai uzturētu šo enerģijas plūsmu. Dariet to katru dienu. Pakāpeniski sajutīsiet, ka jums pietiek tikai iedomāties par plūsmu, lai tā sāktu darbotos pati no sevis. Tas nozīmē, ka spēka vieta ir radīta. Mēs varam izveidot pat ne vienu, bet vairākas spēka vietas. Mēs varam pārvērst spēka vietā savu māju, savu ielu, savu pilsētu un pat veselu reģionu. Mēs to spējam. Pie tam – mēs ne tikai nenogursim, bet mūsu personiskais spēks pastiprināsies. Tāpēc, ka spēka vietu radīšanā mēs piesaistām Dievišķās enerģijas avotus, bet tie ir neizsīkstoši – jo vairāk mēs no tiem ņemam, jo vairāk tie mums dod. Un tā visa mūsu Zeme pamazām kļūst par lielu spēka vietu. Un tas būs mūsu nopelns. Sākot ar sevi, mēs izplatām savu gaismu pa visu planētu. Mēs esam jaunā cilvēce uz jaunās Zemes. Lai šīs zināšanas apgaismo mūsu ceļu!

AFIRMĀCIJAS SPĒKA VIETAS RADĪŠANĀ

Izsakot nodomu spēka vietas radīšanai un izveidojot priekš tā enerģijas plūsmu, mēs varam pielietot vēl arī afirmācijas, ja jutīsim, ka vārda spēks palīdz iesāktajai lietai.

„Es esmu Dievišķais Gars, iemiesojies cilvēka ķermenī, lai savienotu Debesis un Zemi, kļūstot par to tiltu, kas savieno Dievišķās enerģijas ar materiālo pasauli. Šeit un tagad ar savu nodomu es veidoju Zemes un Debess enerģiju plūsmu, kas vienlaicīgi plūst divos virzienos un rada spēka telpu .Ar sava nodoma spēku es piešķiru šai mirdzošai, plūstošai, tīrai enerģijai mīlestības, laimes, miera, labklājības, aizsardzības un drošības īpašības. Ar savu nodomu es palielinu enerģijas plūsmas lielumu, ieliekot tajā sevi pašu un to vietu, kur es atrodos. Es lūdzu savu Augstāko „ES”, savus sargeņģeļus un savus Dievišķos skolotājus palīdzēt  man izveidot šo spēka vietu. No šī brīža spēks ir tur, kur es atrodos. No šī brīža spēks šeit ir vienmēr, neatkarīgi no manas klātbūtnes. No šī brīža spēks šeit strādā manā un visas cilvēces labā. No šī brīža spēks rada šeit mīlestības, prieka, laimes, miera, labklājības, drošības vietu. Lai notiek tā.”

VINGRINĀJUMS „KONTAKTS AR SPĒKA VIETU”

Kontaktu ar spēka vietu jūs varat veidot no jebkura attāluma. Ja esat tur bijuši kaut reizi, un pat ja neesat bijuši ne reizi, bet lasījuši vai dzirdējuši par to, redzējuši to fotogrāfijās – jūs varat iztēloties šo vietu un iegūt nepieciešamo spēku, enerģiju un informāciju. Tādā gadījumā jūs pārnesīsiet šīs spēka vietas enerģiju tur, kur atrodaties dotajā momentā. Tādā veidā, šo vingrinājumu jūs varat izpildīt gan reāli atrodoties spēka vietā, gan vizualizējot to savā iztēlē.

Ieņemiet jebkuru ērtu un atbrīvotu ķermeņa stāvokli, elpojiet lēni un vienmērīgi, vai nu vērojot apkārtni, vai nu to iztēlojoties ar aizvērtām acīm. Baudiet ainavas skaistumu, savu vienotību ar dabu. Iztēlojieties, ka ar katru ieelpu ieelpojat ne tikai gaisu, bet arī pašu šīs vietas enerģiju. Sajūtiet dabas spēku, kurš ieplūst jūsu ķermenī. Domās vēršaties pie dabas ar lūgumu dalīties ar jums spēkā, dot enerģiju veselības un ķermeņa atjaunošanai, savu mērķu sasniegšanai un tam visam, kas jums dzīvē nepieciešams. Sajūtiet, kā caur jums plūst divvirzienu enerģijas plūsma – Zemes un Visuma enerģijas, kuras piepilda jūs, atmodinot jūsu apslēpto spēku, jūsu spējas un talantus, atverot jaunas iespējas, dodot jums zināšanas un viedumu. Apturiet domas un vienkārši sajūtiet šo enerģiju, kas plūst caur jums un jūs piepilda. Kad jutīsiet, ka pietiek, pasakiet spēka vietai paldies. Atveriet acis, sajūtiet savu ķermeni, piecelieties, pastiepieties, speriet dažus soļus, stingri atspiežoties ar pēdām uz zemes. Sajūtiet jauno spēku, kas jūs piepilda. Centieties neiztērēt to – kādu laiku pēc iespējas esiet klusumā, nerunājot un neveicot straujas kustības.

Šo vingrinājumu nevajag izpildīt bieži. Tas dod ļoti daudz spēka, kura jums pietiks ilgam laikam. Šis spēks dos sākumu jūsu izaugsmei un attīstībai un personiskā spēka uzkrāšanai. Mēģiniet un – lai izdodas!

Advertisements

About SANDRA BALODE

bioenerģētiķe. jogas pasniedzēja. publiciste. E-pasts: sabalo@inbox.lv Tālrunis +371 25917215
Šis ieraksts tika publicēts Afirmācijas, Garīga izaugsme ar birkām , . Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s