SMADZENES

SMADZENES – VIETA, KUR MĀJO MŪSU DVĒSELE

Smadzenes – tas ir vienīgais, cilvēkiem pieejamais uztveres, saprāta un tās realitātes radīšanas  instruments, kurā mēs dzīvojam. Smadzenes – tā ir atslēga uz katra cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanu un labvēlīgu nosacījumu radīšanu cilvēces eksistencei. Informācija, ko satur cilvēka smadzenes, veido viņa likteni. Tāpat, kā katras organizācijas attīstība ir atkarīga no tās informācijas, kas ir šīs organizācijas uzbūves principu pamatā. Kā zināms, smadzenes ir katram cilvēkam, bet ne katrs no mums ir to saimnieks. Ja jūs atļaujiet apstākļiem vai citiem cilvēkiem noteikt kāda veida informāciju jāsaņem jūsu smadzenēm un kādiem mērķiem tās izmantot, tad vienkārši atņemat sev likumīgas tiesības izmantot šo orgānu. Jūs atļaujat izmantot savas smadzenes citiem, bet likumīgas tiesības tās pārvaldīt pieder mūsu patiesajam „ES”. Ja mēs atmodināsim savu dvēseli, mums radīsies iespēja uzzināt, kas mēs patiesībā esam, un uzsākt  smadzeņu kontroles atgūšanas procesu. Attīstot savu apziņu un strādājot ar sevi, mēs varam iemācīties ne tikai pārvaldīt  savas smadzenes, bet attīstīt tās līdz Visvarenām –  radošām, produktīvām, harmoniskām. To īpašnieks pareizi novērtē apkārtējo realitāti, izmanto savu intuīciju un redzējumu savas dzīves uzlabošanai un pasaules harmonizācijai. Zinātnieki izstrādājuši elpošanas un mentālo vingrinājumu sistēmu , lai katrs varētu pārliecināties par iekšējās pasaules realitāti.

SMADZENES UN INFORMĀCIJA

Gāzu apmaiņa plaušās raksturo fiziskās elpošanas procesu. Smadzenes – tā ir vieta cilvēka ķermenī, kur informācijas apmaiņa raksturo informācijas uzņemšanas procesu. Smadzenes ir orgāns, kurš uzņem, reģistrē un apstrādā informāciju. Līdzīgi tam, kā mēs nosakām gaisa kvalitātes pakāpes, arī informāciju var dalīt  noderīgā un kaitīgā. Piesārņota gaisa ieelpošana vai pa meridiāniem plūstošās dzīvības enerģijas bloķēšana var izsaukt fizisku saslimšanu, bet kaitīgas informācijas uztveršana atstāj negatīvu ietekmi uz cilvēku un var izsaukt  garīgu saslimšanu. Negatīva un destruktīva informācija novājina garīgo ķermeni. Tātad, nepieciešams rūpēties par savām smadzenēm, pilnīgi un apzinīgi kontrolējot informācijas atlases, izvērtēšanas un apmaiņas procesu.

TRĪS NOTEIKUMI

Mēs dzīvojam milzīgā informācijas pasaulē, kurā nepārtraukti meklējam mums noderīgu informāciju. Bet, ja mēs pamainītu darbības taktiku un liktu vajadzīgajai informācijai meklēt mūs? Mūsu galvenais informācijas avots ir abpusēja apmaiņa ar citiem cilvēkiem. Tātad, labas un produktīvas informācijas iegūšanas pirmais noteikums ir labu attiecību veidošana ar citiem. Atvērta sirds, iejūtība un uzmanība pret citiem, dabisks smaids – tie ir magnēti, kas pievelk pozitīvu informāciju.

Otrais noteikums labas informācijas saņemšanai ir dzīves filozofija. Tai jābalstās uz pareizu vērtību sistēmu, ar kuras palīdzību smadzenes var pareizi atšķirt labo no sliktā. Ja smadzenes funkcionē, pamatojoties uz izkropļotu vērtību sistēmu, tās nespēj pilnā mērā izmantot savu potenciālu. Smadzenes, kuras vadās pēc neproduktīvas sistēmas, darbosies neproduktīvi. Pašā sliktākajā gadījumā, ja smadzenes orientētas uz izkropļotu, bīstamu vērtību sistēmu, cilvēks kļūst slims un bīstams. Patiesībā, neproduktīvu, stulbu vai bīstamu smadzeņu nemēdz būt, ir tikai neproduktīvas, stulbas vai bīstamas situācijas.

Trešais noteikums – tā ir spēja apmainīties ar informāciju ar citiem cilvēkiem. Eksistē neskaitāms komunikācijas  veidu skaits – no parastām vēstulēm līdz  e-pastam un mobilajiem telefoniem. Taču tie visi negarantē mūsu komunikatīvo spēju visaugstāko attīstību, par cik galvenais šo spēju uzlabošanā ir nevis instrumenti, bet gan PĀRLIECĪBA jūsu komunikabilitātē. Pārbaudīt savu komunikabilitātes līmeni var ļoti vienkārši. Vai varat bez apmulsuma, droši izteikt savas domas plašākai publikai? Vai spējat bez bailēm iziet lielas auditorijas priekšā un aizstāvēt savu viedokli? Visi šie rādītāji liecina par jūsu pašizteikšanās spēju. Ne komunikabilitātes cēlonis vienmēr atrodas smadzenēs. Visas negatīvās atmiņas, zināšanas un pārliecības, kuras mēs uzkrājam dzīves procesā, glabājas mūsu smadzenēs kodētas informācijas veidā, kas aizliedz mums veikt noteiktas lietas. Šīs informācijas porcijas liek mums būt pasīviem un izsauc psiholoģiskus kompleksus. Lai izteiktu savas komunikatīvās spējas, mums jāpārvar pašu informatīvās barjeras.

SMADZENES KĀ DVĒSELES MĀJVIETA

Cits iemesls, kāpēc mēs veltām tādu lielu uzmanību smadzenēm, ir tas, ka smadzenes ietver sevī mūsu esības grālu – mūsu dvēseli. Dvēsele – tā ir informācijas kvintesence, kas veido mūs par tiem, kas mēs esam. Tieši dvēsele kontrolē mūsu Dievišķo apziņu un dara īsteni nozīmīgu mūsu dzīvi, bagātinot to ar cēloni un mērķi. Par cik smadzenes ir mūsu dvēseles mājvieta, pats efektīvākais cilvēka garīgās atmodas veids ir – atklāta saruna ar savām smadzenēm. Veidot dialogu ar dvēseli, izmantojot cilvēku valodu vai intelektu, ir neiespējami. Kontaktu ar dvēseli vislabāk var nodibināt  ar enerģijas palīdzību – dzīves universālo valodu. Pateicoties īpašām tehnikām, mēs varam sajust savu dvēseli un iemācīties ar enerģijas palīdzību kontaktēties ar to. Enerģija ir pieejama ikvienam – nepieciešams tikai atmodināt savas dabiskās izjūtas. Lai nodibinātu kontaktu ar savu dvēseli, vispirms nepieciešams pārvarēt  tos šķēršļus, kuri traucē jums to īstenot. Kad mēs ierodamies šajā pasaulē, mūsu apziņa ir kā balta lapa. Dzīvi dzīvojot mūsu tīrais apziņas lauks uztver informāciju no visdažādākajiem avotiem. Tā mūsu apziņā parādās dažādi aizspriedumi un viltus principi, kuri veido neīsto „es”. Vairums cilvēku šajā pasaulē reti rod iespēju apzināti sajust savu īsteno „ES”, un līdz pašām dzīves beigām tie ir pārliecināti, ka to būtība ir viltus „es”. Ja cilvēki nespēj pareizi uztvert savu reālo būtību, tad viņi, dabiski, nepareizi saprot citus. Tas formē pasauli, pārpildītu ar konfliktiem, balstītiem uz nepareiziem cilvēku priekšstatiem vienam par otru. Mēs katrs dzīvojam tādā realitātē, kādu paši esam sev radījuši.

INFORMĀCIJA UN ES

Mēs dzīvojam laikā, kad tiek sludināta absolūta ticība informācijas spēkam, kā līdzeklim pašpietiekamības un brīvības sasniegšanai. Tas liek mums meklēt arvien vairāk un vairāk datu, liedzot koncentrēties un mierīgi apdomāt jau iegūto. Tomēr – lai arī kādu informācijas daudzumu esam ieguvuši, pati par sevi tā negarantē dzīves kvalitātes uzlabošanos. Bet, negatīva un kaitīga informācija, kā vīruss, spējīga inficēt visu mūsu vērtību sistēmu. Un tā – katrs no mums ir kādas informācijas kopums, bet tajā pašā laikā mēs esam šīs informācijas īpašnieki. Par nožēlu, daudzi no mums nesaprot, ka tiem pieder tiesības un iespēja izvēlēties un transformēt to informāciju, kas gāžas pār tiem katru dienu visas dzīves garumā. Bieži cilvēki uzņem informāciju pasīvi un galu galā vienkārši pārvēršas par datu krātuvi. Mēs aizmirstam, ka esam noteicēji pār to informāciju, kas veido mūs par tiem, kas mēs esam. Mēs visi varam izvēlēties priekš sevis iet tos ceļus, kurus vēlamies. Informācija – tie neesam mēs, bet gan mūsu īpašums.

Pienācis laiks katram no mums atbrīvot savas smadzenes. Ja mēs spēsim pilnīgi izmantot smadzeņu potenciālu, kuru mums dāvājis Radītājs, šī pasaule kļūs par īstu paradīzi zemes virsū. Mūsu smadzenēm piemīt neizsmeļamas iespējas. Šajā neparastajā laikā mums nākas saskarties ar dažāda veida problēmām, grūtībām un konfliktiem apkārtējā pasaulē tikai tāpēc, ka mēs neizmantojam šīs iespējas. Mēs ļaujam negatīvai informācijai kontrolēt mūsu smadzenes. Šajā apstāklī slēpjas galvenais iemesls ciešanām, kas pārpildījušas šodienas pasauli. Tātad – viena no aktuālākajām prasībām mūsdienās ir zinātniskas, progresīvas sistēmas radīšana, ar kuras filozofiju un instrumentiem varētu panākt pilnīgāku smadzeņu potenciāla pielietošanu. Šāda sistēma radās un tās pamatā ir gan austrumu medicīnas postulāti, gan Visuma likumi, gan šodienas zinātnes sasniegumi.

VESELĪBAS KONCEPCIJA

Kas ir veselība? Zem šī jēdziena mēs bieži saprotam organisma stāvokli bez slimībām. Šodien šis termins iegūst plašāku nozīmi. Tas ir stāvoklis, kurā mēs spējam pilnībā izmantot mūsu enerģiju un ķermeni  saistībā ar mūsu apzinātiem nodomiem. Lai mēs varētu izmantot savu ķermeni pēc vēlēšanās, mums nepieciešams atmodināt savas sajūtas, panākt ķermenim optimālo fizisko stāvokli un nepārtraukti apgādāt to ar vajadzīgo enerģiju. Un, pats galvenais – mums nepieciešams apzināties, ka, patiesībā, esam savu ķermeņu īpašnieki. Par cik smadzenes kontrolē visas ķermeņa fizioloģiskās funkcijas, smadzeņu veselības nostiprināšana – tas ir pats ātrākais visa organisma atveseļošanas veids. Mentālie vingrinājumi nodrošina vienmērīgu un pastāvīgu smadzeņu apgādi ar enerģiju, novērš saslimšanas, saistītas ar smadzeņu funkciju traucējumiem. Smadzenēm, vairāk nekā jebkuram citam ķermeņa orgānam, nepieciešams  vienmērīgs un pastāvīgs asins un skābekļa pieplūdums. Tādas izplatītas saslimšanas, kā Parkinsona un Alcgeimera slimības, insults ir kā sekas nepietiekamam asins pieplūdumam smadzenēs, kas izsauc nopietnus smadzeņu šūnu bojājumus. Asins cirkulācijas traucējumi visbiežāk seko pēc traucējumiem enerģijas cirkulācijā. Enerģētiskie vingrinājumi palīdz novērst šķēršļus enerģijas cirkulācijā un izvairīties no nopietniem fiziskiem bojājumiem organismā. Īsta fiziskā veselība panākama tikai ar noteikumu, ka cilvēks patiešām kļūs pats sev saimnieks un iemācīsies sevi pārvaldīt. Šo koncepciju var izteikt divos teikumos: ”Mans ķermenis – tas neesmu es, bet gan mans īpašums. Mans saprāts – tas neesmu es, bet gan mans īpašums”. Ķermenim jābūt nevis pielūgsmes objektam, bet instrumentam, kas nepieciešams konkrētu mērķu sasniegšanai.

ENERĢĒTISKĀ ELPOŠANA – TĀ IR APZINĀTA ELPOŠANA SMADZENĒM

Ja fiziskā elpošana notiek automātiski, bez apzinātas piepūles no mūsu puses, tad efektīvai enerģētiskai elpošanai nepieciešama uzmanības koncentrācija. Enerģija eksistē visapkārt, bez tās nav iespējama pati dzīve. Ja cilvēks nevar sajust enerģiju, tas nozīmē, ka viņa smadzenes nav pietiekami mierīgas un nav noskaņotas uz enerģētiskā lauka vibrāciju uztveri. Enerģiju var sajust tikai apzinātas atbrīvotības stāvoklī, kad smadzeņu viļņu jauda nav augsta. Lai samazinātu smadzeņu viļņu jaudu, ir jāizmanto viens vingrinājumu tehnikas paņēmieniem – jākoncentrē uzmanību uz elpošanu. Iemācoties pilnībā apzināties savu elpošanu ar tās ieelpu un izelpu ritmu, jūs varēsiet atļaut tam aizvest jūs uz brīnumaino enerģijas koncentrācijas pasauli. Rezultātā jūs sāksiet sajust enerģisko lauku, kas ir visapkārt. Tāda enerģētiskā elpošana dod jums iespēju apzināti izmantot koncentrācijas spēku, lai liktu virzīties enerģijai. Jūs varēsiet kontrolēt enerģijas daudzumu un tās virzienu.

SAPRĀTS – ENERĢIJA – ASINS – ĶERMENIS

Šis princips nosaka: ”Tur, kur atrodas apziņa, plūst enerģija, nesot asinis un transformējot ķermeni”. Tas nozīmē, ka apziņa ir patiesā realitāte, slēpta aiz formas realitātes. Ieelpojiet un izelpojiet vairākas reizes, lai atbrīvotu ķermeni, tad fokusējiet uzmanību uz savu delnu centriem. Nepārtraucot koncentrāciju, iedomājieties, ka jūsu delnas kļūst siltākas par pārējām ķermeņa daļām. Ja pēc kāda laiciņa jūs izmērīsiet temperatūru dažādām ķermeņa daļām, tad delnām tā būs augstāka, salīdzinot ar pārējo ķermeni. Tas notika tāpēc, ka koncentrējot  apziņu, jūs virzījāt enerģiju, kas izsauca asins pieplūdumu un temperatūra delnās pacēlās. Attīstot  sevī paaugstinātu jūtīgumu, jūs varēsiet sūtīt enerģiju uz jebkuru ķermeņa daļu, pēc vēlēšanās sasildīt vai atdzesēt jebkuras atsevišķas sava ķermeņa daļas. Mēs varam, pēc savas gribas, strādāt ar bezgalīgo kosmosa enerģiju. Attīstoties koncentrācijas spējām, attīstās māka kontrolēt  šo enerģijas iegūšanas veidu. Kad jūs iemācīsieties tikai ar vienas vēlēšanās palīdzību apvienot apziņu, enerģiju un ķermeni, kā arī kļūsiet pietiekami stiprs un nobriedis, lai spētu noturēt un aizsargāt  šo vēlēšanos, jūs pārliecināsieties par tās pārsteidzamo spēku. Jūs kļūsiet liecinieki tam, kā vēlēšanās, doma jūsu apziņā, izvēršas dzīvē formas pasaulē. Jūs kļūsiet Radītājs šī vārda tiešā nozīmē.

NEREDZAMAIS  RADA  REDZAMO

Princips „ saprāts – enerģija – asins – ķermenis „ vienlaicīgi ir pamats enerģētiskai elpošanai un viens no Visuma likumiem. Šis likums nosaka evolūcijas procesu un visu lietu radīšanu un pastāvēšanu. Kad apziņa koncentrējas, sāk uzkrāties enerģija, kura pievelk matēriju, kas nepieciešama tādas formas radīšanai, uz kādu koncentrējusies apziņa. Citiem vārdiem sakot, no neredzamā rodas redzamais. Tātad, formu pasaule rodas, koncentrējoties mūsu apziņai. Radīšanas pamatlikums ir samērā vienkāršs – jums tikai vajag uzprasīt: „ Ko es patiešām gribu?” Lūk, tāpēc visi viedie un gudrie cilvēces vēsturē mācījuši cilvēkiem uzmanīgi apieties ar savu saprātu un savām domām. Neapzināta vēlēšanās pēc savas būtības ir un paliek vēlēšanās, bet neapzināts nolādējums –  vienalga ir nolādējums. Mums nepieciešams pastāvīgi kontrolēt savas domas, rīcību un vārdus. Bez tam  – jāattīsta sevī disciplinētība un jāiemācās saskaņot  savus vārdus un rīcību ar savām vēlmēm. Visums ir pārpildīts ar informāciju un enerģiju, kuras izmantojot var īstenot pašus apslēptākos sapņus un cerības.

APZIŅAS EVOLŪCIJA

Individualitāte un mērķis – tas ir galvenais informācijas kopums, kuri pārvalda smadzeņu funkcijas. Atbildes uz jautājumiem „ kas es esmu?” un „ priekš kā es dzīvoju?”  nodrošina fundamentālu motivāciju mūsu dzīvei. Kad atbildes uz šiem jautājumiem būs atrastas, pārējā informācija sāks visādi tās atbalstīt. Bet, lai atbildētu uz šiem jautājumiem, mums nepieciešams pašiem sevi izgudrot no jauna. Priekš tā vajag reorganizēt informāciju mūsu smadzenēs, lai tā atbilstu mūsu izvēlētajai jaunajai individualitātei. Iemesls, kāpēc mēs izmantojam tikai desmit procentus no mūsu smadzeņu apjoma, slēpjas tajā, ka cilvēki pagaidām nav atraduši pareizo motivāciju pārējā smadzeņu potenciāla izmantošanai. Līdz šim tos vadīja sacensības un savtības motivācijas spēki, bet tie ir pārāk fokusēti un vāji, lai kalpotu par motīvu visu smadzeņu darbībai. Un, ja mēs gribam, lai smadzenes strādā uz  simts procentiem, nepieciešams noteikt no jauna, kas mēs esam un ar ko jānodarbojas šajā dzīvē.

TAS “ES”, PAR KĀDU ES SEVI IZVEIDOJU

Pamēģināsim  izpildīt vienu vingrinājumu. Iedomājaties, ka jūsu vairs nav šajā realitātē, un padomājiet par to, kādus vārdus jums gribētos dzirdēt par sevi. Kādas atmiņas par sevi jūs gribat atstāt? Šī vingrinājuma pārsteidzošais rezultāts ir tajā, ka gandrīz katrs vēlas, lai viņu atceras kā cilvēku, kurš paveicis kaut ko cilvēku un pasaules labā, bet ne tikai  ģimenei, valstij  vai organizācijai. Šī vēlēšanās ir universāla un nav atkarīga ne no dzīves apstākļiem, ne no cilvēka pašnovērtējuma. Ar ko var izskaidrot šādu vispārēju vēlmi? Vai tiešām tas ir nejaušs filantropiskās izglītības rezultāts, kas  ļoti reti mēdz būt veiksmīgs? Nē – kaut kas tāds nevar notikt. Tas ir rezultāts sen aizmirstam solījumam, kuru mēs kaut kad devām savai dvēselei. Tas dziļi iespiedies mūsu smadzenēs un atdzimst katru reizi, kad mums rodas vēlēšanās objektīvi novērtēt savu dzīvi un pašiem sevi, neņemot vērā subjektīvo mīlestību pašiem pret sevi. Kad mēs spēsim atteikties no pieķeršanās sev, mums atkal aktivizēsies Dievišķais dzīves pamat instinkts – vēlēšanās nest labumu citiem. Visā palīdzēt cilvēkiem – tas ir spēks, kas ir mūsu dzīves pamatā. Tukšuma sajūta, kuru bieži izjūtam, rodas tāpēc, ka mēs nesekojam savam dziļākajam instinktam. Šī spēka nepieciešamība ielikta katra sirdī. MŪSU  DABU  NOSAKA  NEVIS  PIRMDZIMTAIS  GRĒKS,  BET  GAN  PIRMDZIMTĀ  DIEVIŠĶĪBA. Mūs visus apvieno kopīgs cilvēcisks sapnis. Šis sapnis atrodas aiz mūsu individuālā vajadzību saraksta robežām, lai ietvertu sevī ģimeni, sabiedrību, valsti un visu pasauli. Neatkarīgi no darba, kuru mēs veicam, visiem mums gribas padarīt labāku pasauli, kurā mēs dzīvojam. Ikviens no mums vēlas būt noderīgs visiem cilvēkiem. Tur tad arī slēpjas pilnīga smadzeņu potenciāla izmantošana. Kad apziņa aptvers visu pasauli kopumā, bet ne tikai to daļu, kas ietverta jēdzienā „es ”, smadzenes saņems stimulu pilnībā izmantot savas iespējas, lai realizētu dvēselei doto solījumu. Mēs varam palaist procesu, kura gaitā  smadzenes visu savu potenciālu virzīs mūsu vēlmju īstenošanai, kas dos tām iespēju pilnā mērā atklāt sevi.

APGAISMĪBA

Apzināšanās, ka mūs virza iedzimta vēlme nest labo pasaulei un mūsu dabu nosaka Dievišķie tikumi, arī ir apgaismība. Apgaismība – tie nav ne fantastiski panākumi, ne iemesls gavilēm. APGAISMĪBA – TAS IR ZINĀT, KAS MĒS PATIESI ESAM. Apgaismība – tā ir izvēle. Tā ir patiesā  sevis atklāšana. Tās ir zināšanas par to, ka mēs neesam dažāda veida informācijas komplektācijas rezultāts, bet esam dzīvas būtnes bez sākuma un gala. Mūsu patiesā realitāte – tā ir mūsu dvēsele. Apzinoties savu dvēseli, mēs sapratīsim izvēles īsto nozīmi, saņemsim reālu iespēju brīvi izvēlēties un būt par savas dzīves saimniekiem. Mēs varēsim iegūt informāciju, kas nosaka mūsu dzīvi, un pārstāt tai pakļauties. Mēs varēsim izmantot informāciju pēc savas izvēles. Mūsu dvēsele ieraudzīs pasauli objektīvā gaismā, sapratīs tās vajadzības un realizēs tās. Apgaismība – tā nav balva, kas domāta  nedaudziem „īpašiem” cilvēkiem. Apgaismībai jākļūst par veselā saprāta jauno standartu šajā pasaulē. Bez apgaismības cilvēku sabiedrība uz Zemes nevar cerēt uz labāku nākotni.

SMADZEŅU SHĒMAS RADĪŠANA

Shēma – tas ir enerģijas kustības modelis, kas ir unikāls katrai lietai. Ikvienam objektam Kosmosā piemīt savs, tikai tam raksturīgs, enerģijas kustības modelis, atbilstošs tā formai, krāsai, masai un izmēram. Pati shēma, atkarībā no tās formas un modeļa, ģenerē savu, personīgo enerģiju. Eksistē daudz tradicionālu skolu, ieskaitot dažādus budisma un hinduisma novirzienus, kur izmanto modeļus un formas, kas palīdz sasniegt dziļus meditatīvus stāvokļus. Zīmējumi, līdzīgi labirintiem, uz senu katedrāļu logiem un grīdām arī atstāj nomierinošu iespaidu uz ticīgajiem. Katra forma un modelis ģenerē enerģiju, kurai piemīt unikāli raksturojumi. Zinātnieki pierādījuši, ka cilvēka personību var izskaidrot ar, tikai viņam raksturīgu, enerģētiskās plūsmas, ko ģenerē smadzenes, modeļa analīzi. Kad smadzenes atrodas dziļa miera stāvoklī, tās ģenerē noteiktu enerģētisko modeli. Enerģētisko shēmu zīmējumi, kurus redzat, atgādina nervu enerģijas plūsmas smadzenēs, modeļus. Šo modeļu raksti, kas nepārtraukti atkārtojas, rada novērotājam ārkārtīgi dziļi mierīgu psihisko stāvokli. Strādājot ar šīm shēmām, apziņa kopēs šo enerģētisko shēmu modeļus, smadzenes varēs attīrīties no nevajadzīgās enerģijas un radīt harmoniskāku un stabilāku enerģijas starojuma modeli.

VINGRINĀJUMS

 1. Apsēsties ērti, dziļi ieelpot un izelpot 3 reizes, cenšoties atslēgt domas
 2. Uzzīmēt uz tīras papīra lapas vienu no smadzeņu shēmas modeļiem virzienā, uz kuru norāda bultiņas. Zīmēt vispirms ar labo roku, pēc tam ar kreiso, tad ar abām rokām vienlaicīgi. No sākuma zīmējumiem jābūt lieliem, tad – iegūstot iemaņas – zīmēt dažāda izmēra ornamentus (skat. zīm.).
 3. Koncentrēt uzmanību uz shēmas modeļa ornamentu, cenšoties sajust no zīmējuma plūstošo enerģiju. Ieslīgstot dziļā koncentrācijā, var ieraudzīt  auru ap zīmējumu.
 4. Tagad – uzzīmēt ar acīm to shēmu, kas tika zīmēta ar rokām. Izjūtiet, kā liekās domas un emocijas smadzenēs, atkāpjas. To vietu ieņem miera un harmonijas sajūta. Vingrinājums īpaši noderīgs situācijās, kad cilvēku pārņem spēcīgas emocijas.

PALĪDZĪBA SEV

Uzzīmējiet šo smadzeņu shēmu, kad jums ir skumji un smagi. Par cik shēmu modeļi ir enerģijas līniju attēli, tiem nav emocionāla piepildījuma. Jūs tiksiet galā ar savām emocijām un atjaunosiet mieru domās un prātā, ja uzzīmēsiet šo shēmu uz papīra lapas ( skat. zīm. 1). Tikai atcerieties!!! Pirms sākt zīmēt, ritmiski ieelpot, izelpot vairākas reizes un censties ne par ko nedomāt.

VINGRINĀJUMS

Šo vingrinājumu izpilda, lai aktivizētu smadzeņu limbisko sistēmu un labāk iepazītu dzīvības enerģiju, kas mājo mūsu smadzeņu stumbrā.

 1. Ieņemiet sākuma stāvokli – varat sēdēt, stāvēt, gulēt un aizveriet acis. Dziļi, ritmiski ieelpojam un izelpojam vairākas reizes, līdz prāts nomierinājies. Tad klusi, atkārtoti izrunājam skaņu „om…om…”, vērojot tās ietekmi uz smadzenēm.
 2. Nepārtraucot, izrunāt skaņu „om”, pagarinām to un koncentrējamies uz skaņas smalkajām vibrācijām, kad tā skanēs krūtīs un atbalsosies vēdera apakšdaļā. Ielaidiet šo skaņu galvā un izjūtiet tās iedarbību uz smadzeņu šūnām.
 3. Uzlieciet sakrustotas plaukstas uz krūtīm un izsakiet skaņu no visas sirds. Ar laiku iemācīsieties palielināt skaņas ilgumu vairākas reizes.
 4. Tagad sāciet izdziedāt skaņu ritmiski – ritms var būt jebkāds, pēc jūsu izvēles. Iedomājieties sevi milzīga zvana iekšpusē, kas izzvana šo skaņu „om…”. Ļaujiet  tai skanēt visā jūsu ķermenī.
 5. Vingrinājuma beigās mierīgi un lēni ieelpojam un izelpojam 3 reizes. Ātri paberzējam plaukstas vienu pret otru un pamasējam seju un kaklu.

VINGRINĀJUMS

Meditācija ar vizualizāciju.

 1. Nosakiet meditācijai konkrētu laiku.
 2. Apsēdieties vai apgulieties ērtāk un sāciet elpot dziļi, ar vēderu, ritmiski, cenšoties ne par ko nedomāt.
 3. Iedomājamies, ka atrodamies biezā enerģijas laukā, sajūtam šo enerģiju sev apkārt un sevī.
 4. Atslēdzam visas domas un emocijas, elpojam mierīgi un vēl vairāk izjūtam savu enerģētisko lauku.
 5. Veicot ieelpu, iedomājamies, ka enerģija ieplūst galvā caur pašu augstāko punktu galvvidū, bet izelpojot izlaižam to caur punktu starp uzacīm. To izpildām kādu laiku, kamēr izjūtas ir konkrētas. Tad iedomājamies sev priekšā, acu augstumā ekrānu, uz kura projicējam no pieres plūstošu enerģiju, un uz šī ekrāna tiek demonstrēta kinofilma par jūsu mērķi vai sapni. Turpinām, kamēr redzam skaidri un saprotami.
 6. Sajūtiet patiesu prieku no jūsu vizualizācijas realizācijas.
 7. Saglabājiet koncentrāciju, un, iespējams, jums radīsies idejas, noderīgas jūsu mērķa sasniegšanai.
 8. Izpildiet  3 ieelpas un izelpas un atveriet acis.
 9. Pierakstiet meditācijas laikā radušās domas un idejas.

Ar vislielāko spēku ir piepildītas to meditācijas, kuri nešaubās, ka tiks izdzirdēti un saņems atbildi. Jūsu smadzeņu pati galvenā funkcija ir palīdzēt jums realizēt jūsu mērķus un sapņus. Tieksme realizēt vizualizāciju atmodinās jūsu smadzeņu iekšējo potenciālu, nostiprinās ticību sev un radīs šo sapni realitātē, kuru mēs veidojam mūsu garīgajā Vienotībā.

About SANDRA BALODE

bioenerģētiķe. jogas pasniedzēja. publiciste. E-pasts: sabalo@inbox.lv Tālrunis +371 25917215
Šis ieraksts tika publicēts Garīga izaugsme, Veselība ar birkām , , , . Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Mainīt )

Connecting to %s