KO MĀCA ZVAIGZNES

Kā iespējams iziet aiz horoskopa visu priekšstatu un nolemtību robežas un sākt savienot sevī visu horoskopa zīmju labākās īpašības. Planētas Zeme jaunajās enerģijās nav nekā neiespējama – mēs varam izmainīt visas horoskopa zīmes un pareģojumus.

AUNA AUGSTĀKĀ MISIJA

Auns, kurā sācis garīgi dzīvot un atbrīvojies no karmas, apzinās augstāko misiju – radīt uz Zemes struktūras, kas spēj novadīt materiālajā pasaulē enerģijas un informāciju no Dievišķās realitātes plāniem. Tās ir ne tikai struktūras, kas nodarbojas ar garīgām tehnikām un pētījumiem, bet arī jebkuras darbības sfēras organizācijas, kuras vērstas uz cilvēku labklājību un cilvēces evolucionāro attīstību. Tie praktiski ir visi darbības veidi, jo jebkurā lietā var izpildīt augstākos uzdevumus. Materiālā vide, un īpaši sociums ļoti bieži pretojas tādu struktūru izveidošanai, kuras orientētas uz mīlestību un gaismu, uz garīgu uzdevumu veikšanu zemes dzīvē. Ļoti daudzi turas pie ierastās darbības, neievērojot, ka tā ir destruktīva, vai nav orientēta uz labāko. Bez drosmīgiem, godīgiem, bezkompromisa un izlēmīgajiem Auniem radīt šīs struktūras ir praktiski neiespējami. Aunu aicinājums vēl ir arī darīt redzamu un pieejamu daudziem to garīgo darbu, kurš notiek klusumā un vientulībā. Ikviens, kurš dzimis Auna zīmē, var kļūt par jaunu ideju un zināšanu pirmatklājēju, organizatoru, kanālu. Tad viņš darbosies visas cilvēces un Visuma labā. Svarīgi ir vienmēr uzdot sev jautājumus: „To, ko es taisos darīt, ir mīlestības un gaismas diktēts?”, „To, ko es taisos darīt, ir visas cilvēces un Visuma labā?” Un ja atbilde ir „Jā!” – tātad, jūs izpildāt savu

MEDITATĪVAIS VINGRINĀJUMS AUNA AUGSTĀKĀS MISIJAS IZPILDĪŠANAI

Vispirms jums jāatrod sev kāds varoņa – uzvarētāja tēls, kurš jums pietiekami tuvs, un kuru sajūtat kā sevi pašu. Tas var būt izdomāts tēls, kuru radīsiet savā iztēlē, vai mitoloģisks, pasaku tēls, vai tāds, kuru redzējāt gleznā vai citā izpildījumā, u.t.t. Tam jābūt varonim – uzvarētājam, kura varenību un spēku neapšaubāt, un visi varoņdarbi veikti cilvēces labā. Svarīgi, lai šis tēls jums izsauktu patīkamas sajūtas, un domājot par viņu, nebūtu nekādu šaubu, vai citu diskomfortu sajūtu.Aizveriet acis, nomieriniet domas, elpojiet brīvi, lēni un mierīgi.Iztēlojieties, ka redzat virs sevis zilas skaidras debesis. Uz šī fona iztēlojieties varoņa – uzvarētāja tēlu, kuru izvēlējāties. Domās ielieciet viņu gaišā mirdzošā oreolā. Iztēlojieties, ka viņš izstaro šo mīlestības un gaismas mirdzumu. Pēc tam iedomājieties, ka vērojat saules ausmu – uz zilas skaidras debess fona lēni parādās milzīga zeltīti – dzeltena saule. Un tagad savu varoņa tēlu redzat uz šīs austošās saules fona. Lēni ieelpojiet, un iztēlojieties, kā vienā ritmā ar jūsu ieelpu uzaust saule, un vienlaicīgi jūs pietuvojieties pie sava varoņa tēla, pieejiet tam klāt. Ieelpas beigās jūs saplūstiet ar šo tēlu. Izelpojot iztēlojieties, ka ielaižat šo tēlu sevī , tas kļūst par daļu no jums. Jūs paliekat pats, bet uzņemat sevī visas varoņa – uzvarētāja īpašības. Tagad tas esat jūs – varonis – uzvarētājs, kurš skatās uz milzīgo austošo sauli, kas izpletusies pa visu debesjumu. Ieelpojiet, lēni izelpojiet, pēc tam sakiet skaļi vai pie sevis: „Es esmu pirmatklājējs, es esmu uzvarētājs. Es uzņemos pirmatklājēja, līdera, varoņa, uzvarētāja augstāko misiju. Manam spēkam un varenībai nav robežu. No šī brīža es izmantošu visus savus spēkus un iespējas garīgai dzīvei. Dievs Radītājs, palīdzi man pilnībā apzināties savu augstāko misiju. Dievs Radītājs, palīdzi man pilnībā realizēt savu misiju šajā zemes iemiesojumā”. (vārdus varat aizstāt ar citiem, vairāk piemērotiem sev – galvenais saglabāt jēgu.) Izpildiet vēl dažas ieelpas un izelpas, iztēlojoties, ka ieelpojat austošās saules spēku, enerģiju un varenību. Pēc tam atgriežaties šeit un tagad , un atveriet acis.

Šis vingrinājums ir jāatkārto regulāri – obligāti reizi nedēļā.

VĒRSIS: „RADĪTĀJS”  21. aprīļa – 20. maijam

„TU ESI TAS, KURŠ SAVIENO GARU UN MATĒRIJU”

Vērši var lepoties ar savu unikālo misiju – pārveidot matēriju, radīt materiālas lietas, ieliekot tajās Gara sēklas. Vērši ir fundamentāli un pacietīgi, mierīgi, uzticami un praktiski, un šīs īpašības nav dotas viņiem nejauši: katra mijiedarbība ar matēriju prasa laiku, pacietību, rūpīgu un reizēm smagu darbu. Un Vērsim priekš tā ir viss nepieciešamais.  VĒRŠI IR ZEMES MĪĻIE BĒRNI, BET VISĀS ZEMES LIETĀS TIEM  JĀIELIEK GARA ENERĢIJA!  To nedrīkst aizmirst, kad materiālais un piezemētais sāk pārāk stipri piesaistīt! Vēršiem jāstāv stingri uz kājām, kā tikai viņi to prot, bet ne uz brīdi nedrīkst aizmirst par to, ir Dievišķie bērni, kuriem lemts nest Dievišķumu matērijā. Pagājušajās inkarnācijās Vērši jau bijuši gan sējēji, gan pļāvēji, mierīgi pilsētnieki un amatnieki, kā arī dzejnieki un mākslinieki. Viņi sakrājuši lielu pieredzi matērijas apgarošanas darbā, kā arī pieredzi jūtu – emocionālā pasaules uztverē. Šī pieredze atvedusi Vēršus šajā iemiesojumā, kad visiem talantiem un spējām jāatrod sava realizācija. Vēršiem jāuzdod sev jautājumi:

  • Vai mani mērķi nav pārāk piezemēti?
  • Vai manā dzīvē ir tikai materiālā labklājība, un esmu aizmirsis par grandiozajiem Gara uzdevumiem?
  • Vai atceros, ka spēju transformēt matēriju un akli nepadodos notikumu virknei, vai cenšos aktīvi veidot savu dzīvi ar Gara spēka palīdzību?

Vēršu uzdevums dotajā inkarnācijā ir tā organizēt matēriju, lai tajā būtu Gara enerģijas. Nevis vienkārši radīt materiālas lietas, bet apgarot matēriju. Šī uzdevuma izpildīšana atbrīvos Vēršus no karmisko likumu sekām un palīdzēs sasniegt augstākus inkarnācijas un garīgās pašrealizācijas līmeņus.

RAKSTURĪGĀKĀS IEZĪMES VĒRŠIEM, KURI NAV PAMODUŠIES GARĀ

Garīgi neattīstījies Vērsis, kurš atrodas viszemākajā pašrealizāzijas līmenī, parasti ir materiālists, kurš vispār principā noliedz Dieva eksistenci, nepieņem visa apkārtējā Dievišķo izcelsmi. Tāds MATERIĀLISMS agri vai vēlu noved Vērsi līdz dzīves bezjēdzības sajūtas, tā kā zemes sadzīviskie prieki bez garīga satura Tos pārsātina un sāk palikt garlaicīgi. PIEZEMĒTĪBA ir īpašība, kura rodas no visa garīgā noliegšanas. Garīgi neattīstītam  Vērsim ir tikai materiālas vajadzības, un Viņa dzīve patiesībā pārvēršas izdzīvošanā, tā kā Viņš neko nerada, bet tikai patērē. Tāds Vērsis bieži ir FLEGMĀTISKS, Viņam piemīt tieksme uz apātiju, un tas notiek tāpēc, ka nav noteiktu dzīves mērķu. Vērsis gurdi velk savu eksistenci, un Tā intereses aprobežojas ar baudu, ienākumiem un elementāru komfortu. Vērsis bez augstākiem mērķiem parasti atšķiras ar vāju gribasspēku, jo Viņa dzīvē pietrūkst garīgā spēka, kas palīdzētu Tam spraust mērķus un tos sasniegt. PATĒRĒTĀJA  attieksme pret visu ir tāda Vērša raksturīgākā iezīme. Viņš var uzvesties tā, it kā visa pasaule Tam būtu kaut ko parādā, un bez sirdsapziņas pārmetumiem var lietot to, ko radījuši citi, nedodot neko vietā. Dažreiz gadās, ka Vērsim paliek garlaicīga ikdienišķā dzīve, pie tam Viņš neredz savā eksistencē jēgu un augstus mērķus, un tad Viņš sāk meklēt šo jēgu, dzenoties pēc GREZNĪBAS. Viņš sāk vai nu pelnīt naudu bagātības dēļ, vai nu meklē bagātus un ietekmīgus aizstāvjus, kuri gādā Viņam bagātību un maksimālu komfortu. Bet par cik tā dzīvojot, Vērsis neseko Gara uzdevumiem, tad tāda dzīve noved To līdz degradācijai. Vērsis bez augstākiem mērķiem ir SLINKS, jo neredz iemeslu pūlēties. Viņš nopūlas tikai savu izdzīvošanas vajadzību apmierināšanai, bet ja par izdzīvošanu gādā kāds cits, tad nepieliks pūles vispār. Tieksme uz APĀTIJU  Vērsī rodas no tā, ka Viņa dzīvē nav jēgas un radošu mērķu. PAŠTĪKSMINĀŠANĀS tāda Vērša raksturīga iezīme, jo tā izpaužas Viņa nerealizētās tieksmes pēc skaistuma un harmonijas. Enerģija, kas netiek iztērēta radošā darbībā, novirzās uz paštīksmināšanos, pie tam, Vērsis pretendē uz pastiprinātu uzmanību pret sevi, pieprasa, lai citi arī tīksminātos par Viņu un visādi To slavētu. Vērsis, kurš nepilda savu augstāko misiju, bieži cieš no garlaicības, un lai tiktu no tās vaļā, cenšas izdaiļot sev dzīvi ar dažādu veidu DESTRUKTĪVU  UZVEDĪBU  – negausību, smēķēšanu, azarta spēlēm, u.t.t. Dažos gadījumos postošās tieksmes izpaužas tik spilgti, ka Vērsis tā vietā, lai pildītu savu radošo misiju, sāk postīt to, ko radījuši citi vai pat Viņš pats – piemēram, labas partnerattiecības, ģimenes, dzimtas tradīcijas, mājīgumu un komfortu mājās, u.t.t. Lielais vairums šādu Vēršu izrāda  INERTUMU, elastības trūkumu tur, kur nākas mainīt savu pierasto uzvedību, lai adaptētos mainīgajās situācijās. Viņi bieži dzīvo pagātnē, ar novecojošiem priekšstatiem par to, kā nepieciešams rīkoties, un tāpēc kļūst par apkārt Tiem notiekošo pārmaiņu upuriem. Viņa inertums bieži skar arī jūtu un emociju sfēru, un tad Viņš uz ilgu „iestrēgst” jebkurās emocijās, nespēdams atbrīvoties no pāri darījumiem un pagātnes pārdzīvojumiem. LĒNĪGUMS  Vērsī izpaužas burtiski it visā – darbā, ikdienišķās sadzīves lietās, un pat liktenīgos notikumos. Viņš spēj palaist garām visas labvēlīgās iespējas vienkārši tāpēc, ka Viņam nav stimula savu spēku mobilizācijai un aktīvai darbībai. Vērša lēnīgums cieši saistīts ar Tā  NEIZLĒMĪBU, jo arī lēmumus Viņš pieņem ļoti lēni un ar lielām pūlēm. Un ja būs kaut vismazākā iespēja vispār neko nelemt, Vērsis nepieņems lēmumus, dodot priekšroku plūst pa straumi cerot, ka viss notiks kaut kā pats no sevis. Garīgi neattīstīts Vērsis spēj visu dzīvi palikt nepatstāvīgs, ciešot, līdzīgi bērnam no PERSONISKĀS  BEZPALĪDZĪBAS  SAJŪTAS. Šo infantilismu var izskaidrot ar mērķu uzstādīšanas un to sasniegšanas pieredzes trūkumu un cerībām, ka citi nodrošinās Viņam visu dzīvei nepieciešamo. Ja Vērsis nesaņem no dzīves un apkārtējiem to, ko vēlas, Viņš var kļūt  KAPRĪZS. Prasības, pretenzijas, emociju uzliesmojumi, neapmierinātība – lūk, Vērša raksturīgākās īpašības. Vērsim, kurš neapzinās savu augstāko mērķi, piemīt  ĪPAŠĪBA  BĒGT  NO  PROBLĒMĀM, slēpties no tām vai pārlikt uz citu pleciem. Viņš nesaprot, kāpēc dzīve rada Viņam grūtības, neredz, ka problēmas var pārveidot savā spēkā, ja uzstādīt mērķi risināt tās patstāvīgi, mācīties no tām un iegūt pieredzi. Tāpēc, ja ir kaut mazākā iespēja problēmu nerisināt – Viņš to nerisina, bet ja nerisināt ir neiespējami, tad mēģina darīt to ar citu rokām.

VĒRŠA KARMISKIE UZDEVUMI

PIRMAIS Vērša karmiskais uzdevums ir – atklāt priekš sevis garīgās vērtības. Vērsis ir dzimis materiālo vērtību radītājs, bet Viņam piemīt piezemētība, kurai jātiek pāri. Pārstājot visā saskatīt un vērtēt tikai materiālo. Vērsis spēs sākt ielikt dvēseles enerģiju savā darbā, un nevis vienkārši strādāt naudas dēļ. Tādā veidā Viņš paaugstinās matērijas vibrācijas, un tam pateicoties, pāries uz savas attīstības jaunu līmeni. Kamēr Vērsim galvenās ir materiālās vērtības, Viņš ir pārāk piezemēts, un tāpēc, pat dzīvojot bagātībā un greznībā, izjūt neapmierinājumu, kura iemeslus pats ne vienmēr izprot. Viņa skumjas un apātija rodas tieši no tā, ka Viņš nepilda savu uzdevumu matērijas apgarošanā. Atklājot priekš sevis Gara vērtības un noliekot tās pirmajā vietā, Vērsis atklās sevī jaunus esības plānus un milzīgu lauku daiļradei, kas dos dzīvei jaunu jēgu.

OTRAIS Vērša karmiskais uzdevums ir iemācīties saklausīt sava Gara balsi, uzticēties intuīcijai, un ne tikai loģikai, kā arī attīstīt radošās spējas un pasaules uztveršanas iespēju ar labo smadzeņu puslodi. Labā smadzeņu puslode kā reiz atbild par intuīciju, par iztēli un tēlu uztveri. Pārāk piezemētie Vērši mēdz būt ļoti praktiski un racionāli un šīs, principā labas un noderīgas īpašības, tomēr ar tām nepietiek, lai kļūtu par pilnvērtīgiem radītājiem. Ja Vērsis aprobežojas tikai ar loģiku un racionālismu, Viņš pārvēršas veikalniekā. Tāds cilvēks māk apieties ar naudu, var iegūt lielus īpašumus, būt pa īstam bagāts, bet bez intuīcijas, iztēles un abstraktās domāšanas neiespējami radīt kaut ko garīgu. Nauda, kas izlietota tikai materiālo prasību apkalpošanai, pārvēršas vienkārši pīšļos. Bagātība, kas iegūta tikai ar skaidra aprēķina palīdzību, iztukšo dvēseli. Tikai tā darbība, kurā ielikta dvēsele, rada patiesas vērtības. Un tikai tā nauda, kas iztērēta garīgiem mērķiem, dod cienīgus augļus. Vērsis, kas ir garīgi pamodies, kļūst par īstu radītāju un ikviena Viņa darbība ir vērsta uz Viņa personisko un citu cilvēku labklājību, un pateicoties tam, izpaužas Viņa labākās īpašības.

TREŠAIS Vērša karmiskais uzdevums ir pārvarēt sev raksturīgo patērētāja attieksmi un tieksmi pārlikt savas problēmas uz citu pleciem. Pārāk materiāli noskaņotais Vērsis, neaizdomājas, ka Tam ir Gars, un nezin sava Gara spēku. Pēc būtības Viņš nezin savu personisko spēku, un tādēļ ļoti bieži mēdz nebūt par sevi pārliecināts un meklē citu palīdzību lietās, ar kurām varētu tikt galā arī pats. Viņa bezpalīdzība ir ilūzija, bet Viņš bieži uzskata to par savu patieso īpašību, tic tai, uzvedoties kā upuris – īpaši skaidri tas atklājas sarežģītās situācijās, kur nepieciešams pieņemt lēmumus. Tāds Vērsis, neapjaušot savu spēku, ar vieglumu atdod to citiem, dažkārt par kaut kādiem sīkiem pakalpojumiem, vai par problēmu atrisināšanu, ko varēja izdarīt pats, pie tam daudz labākā veidā. Vēršiem jāatrod sevī iekšējais balsts, jānotic, ka Tiem jau piemīt visi nepieciešamie spēki un enerģijas, lai radītu sev laimīgu un labklājīgu dzīvi, jo neizlēmība un apātija, kas rodas no neticības sev, to traucē. Uzņemieties atbildību par visu, kas ar Jums notiek – un atgūsiet savu spēku!

MEDITATĪVS VINGRINĀJUMS PĀREJAI UZ GARĪGU DZĪVI

Nostāties ar kailām pēdām uz grīdas, tikai tā, lai pašam būtu silti. Vasarā piemērotos laika apstākļos vingrinājumu izpildīt svaigā gaisā, tur, kur var basām kājām stāvēt uz zemes. Ja tomēr atrodieties telpā, iztēloties, ka stāvat uz zemes. Elpot ritmiski un vienmērīgi, un soļot uz vietas, pēc iespējas stingri spiežot pēdas pie zemes. Sajūtiet šo stipro kontaktu ar zemi. Pēc tam viegli sapuriniet ķermeni, nezaudējot ciešo saikni ar zemi. Izpildiet vieglas atbrīvojošas kustības ar rokām, pleciem, ceļgaliem un gurniem. Tādā veidā atbrīvojieties no spriedzes visā ķermenī, sajūtiet, kā atdzīvojas un sāk plūst enerģija. Pēc tam izpildiet dažus vieglus palēcienus, tikai mazliet atraujot pēdas no zemes. Ķermenim jāpaliek maksimāli atbrīvotam. Iztēlojieties, ka visas neharmoniskās enerģijas caur pēdām aizplūst no ķermeņa zemē. Pēc tam kādu brīdi pastāviet mierīgi, elpojiet vienmērīgi, var aizvērt acis. Pēc tam atkārtot palēcienu sēriju iztēlojoties, kā atbrīvojaties no disonējošām enerģijām, kā caur pēdām tās ieplūst zemē. Izpildiet dažas šādas palēcienu sērijas ar pārtraukumiem, kamēr sajutīsiet vieglumu ķermenī. Pēc tam atkal mierīgi stāviet, aizverot acis, elpojiet mierīgi un vienmērīgi, viegli šūpojoties elpošanas taktī, neatraujot pēdas no zemes – tas palīdzēs  uzturēt viegluma sajūtu ķermenī. Tad izpildīt dziļu, lēnu, ilgu ieelpu un iztēloties, ka vienlaicīgi ar to ķermenī caur pēdām ieplūst Zemes enerģija un spēks, plūst pa kājām uz augšu, pa mugurkaulu un caur galvas augstāko punktu virzās uz bezgalību. Izpildot izelpu, tādu pašu ilgu un lēnu, iztēloties, kā šī enerģija izplūst pa visu ķermeni, piepilda to no iekšpuses līdz kāju un roku pirkstu galiņiem. Šī tīrā neitrālā enerģija ieplūst tās vietā, no kuras vajadzēja atbrīvoties. Izpildīt vairākus tādus ieelpas un izelpas ciklus, līdz sajutīsieties spēka pilni.

*Šo vingrinājumu izpildīt 2-3 reizes nedēļā, katru reizi iztēlojoties, ka atbrīvojaties no disonējošām enerģijām.

RAKSTURĪGĀKĀS IEZĪMES VĒRŠIEM, KURI DZĪVO GARĪGI

Garīgi attīstītam Vērsim piemīt iekšēja stabilitāte un PASTĀVĪBA.  Tas ir uzticams cilvēks, uz kuru vienmēr var paļauties. Ikvienu lietu Viņš novedīs līdz galam, vienmēr turēs solījumu. Visu, pie kā Viņš ķeras, veic ļoti pamatīgi. Nekad nepametīs un nenodos tuvos un draugus, kurus parasti izvēlas vienu reizi dzīvē, un ir pastāvīgs draudzībā un mīlestībā. Savam dzīves mērķim Vērsis parasti kalpo ar pilnu atdevi, ļoti reti mainot izvēlēto darbības veidu. Garīgais Vērsis vienmēr ir MIERĪGS. Tam piemīt dziļš iekšējs miers, kas rodas no sevis, savu mērķu un uzdevumu  apzināšanos, pārliecības par savu misiju un savas esības augstākās jēgas sajūtas. DRAUDZĪGUMS,  MIERMĪLĪBA ir svarīgas īpašības, un Viņš vienmēr cenšas mierīgi atrisināt visus konfliktus, samierināt naidniekus, un pats izturas pret apkārtējiem iespējami draudzīgi. Vērsis māk dziļi just, viņu stipri iespaido jebkādas emocijas, kuru varā viņš paliek ļoti ilgi. Ja Vērsis dzīvo garīgi, tad spēj ātri tikt ārā no destruktīvām emocijām, tādām, kā aizvainojums, jo Viņš ir  AUGSTSIRDĪGS, spēj saprast citus un piedot. PACIETĪBA, kas piemīt Vērsim, iegūst pozitīvu nokrāsu, Viņš ķeras pie grūtiem uzdevumiem, kam nepieciešama liela izturība un pacietība, un ar neapslābstošu centību strādā pie tiem ilgu laiku. Viņš iztur lielas slodzes un ilgstošu saspringtu darbu, pateicoties savai pacietībai. Garīgais Vērsis ir STRĀDĪGS, UN STRĀDĀ AR Viņam piemītošu pastāvību un pacietību, bet ja Viņam ir augstākais mērķis, tas kļūst par svarīgu stimulu darbā, un dod aktivitāti un entuziasmu. DVĒSELES SILTUMS,  MAIGUMS pilnā mērā piemīt tādam Vērsim un pasauli Viņš izzina ar jūtām un emocijām, prot novērtēt citu cilvēku labākās īpašības, māk patiesi mīlēt, izteikt savas jūtas un būt patiešām uzmanīgs pret citu jūtām. Vērsis vienmēr ir ATSAUCĪGS, nekad neatteiks palīdzēt citiem, izdarīs to nesavtīgi, negaidot pat pateicību. Vērsim, kurš iet garīgu ceļu, piemīt lielas RADOŠAS IESPĒJAS UN TALANTI. Viņš mīl un spēj novērtēt skaisto, spēj to radīt, tiecas it visā uz harmoniju. Vērsis ir pamatīgs it visā, ar ko nodarbojas, ar piemītošo Tam SAIMNIECISKUMU  Viņš māk iekārtot savas dzīves telpu maksimāli mērķtiecīgi, ar komfortu. Viņš ievieš kārtību visur, kur atrodas, kā arī ikvienā lietā, ar ko nodarbojas. Tādam Vērsim raksturīgs GRIBASSPĒKS UN Viņš rīkojas nesteidzīgi, vienmērīgi un mierīgi, bet ja kaut ko vēlas, tad noteikti to sasniedz, neatļaujot  nekādiem šķēršļiem sevi salauzt. SAPRĀTĪGUMS ir Vērša raksturīga īpašība, un ja Viņš izvēlējies iet garīgu ceļu, tad prātīgums Viņā organiski savienojas ar sekošanu intuīcijai un spontānu radošo darbību. Šajā gadījumā saprātīgums palīdz stingri sekot saviem mērķiem, nedarīt to, kas nav pa spēkam, un netērēt spēkus tukšiem sapņiem un iluzorām idejām. Garīgam Vērsim piemīt apskaužama PAŠKONTROLE un pār Viņu vairs nevalda destruktīvas novirzes, vājības un kaitīgi ieradumi. Viņš pilnībā valda pār sevi, ir nosvērts un vienmēr konkrēti zina, ko vēlas.

VĒRŠA AUGSTĀKĀ MISIJA

Garīgi attīstītam Vērsim ir augstākā misija – sēt Gara sēklas matērijā. To var darīt ikvienā lietā, kurā nepieciešama radoša mijiedarbība ar materiālām substancēm. Vērsim ir svešas abstraktas idejas un jēdzieni, Viņam nepieciešams konkrētais, materiālais, piezemētais. Bet – Vērša misijas jēga nav vienkāršā saskarē ar šo materiālo un piezemēto, ne arī tā izmantošanā, bet tajā, lai pārveidotu šo piezemēto un materiālo, transformētu to un radītu no matērijas kaut ko jaunu – un ne vienkārši citu matērijas veidu, bet apgarotu matēriju. Tas nozīmē, ka Vērsim ir augstākā mērā radoša misija. Šī daiļrade var tikt izmantota mākslas nozarēs, kurās lieto materiālas substances – piemēram, gleznošanā, skulptūrā, arhitektūrā, visās darbības sfērās, kas vērstas uz skaistuma un harmonijas radīšanu – mājvietas, dārza noformēšanā, rokdarbos, dizaina mākslā, kulinārijā, visos amatos, kur vajadzīgs roku darbs, tādās zinātnēs, kā ķīmija, kur vienas vielas pārvēršas citās, jebkādos zemes darbos, fermu darbībā, puķkopībā, kā arī finansu darbības sfērās. Vērši prot taisīt naudu, kā arī visu materiālo, un reizēm, pat burtiski ne no kā. Bet savu augstāko misiju tie veic tikai tad, kad nevis vienkārši taisa naudu, bet to apgaro. Tas nozīmē – saņem to par garīgu vērtību radīšanu un novirza uz garīgi iedvesmotām lietām. Tāpēc, no veiksmīgiem materiālajā plānā Vēršiem, izveidojas labi mākslas un zinātnes mecenāti, labdari, mākslinieku un mūziķu aizgādņi. Vērsis, kurš pilda savu augstāko misiju, spēj paaugstināt jebkuras matērijas, ar kuru saskaras, vibrācijas. Viņš sēj sev apkārt skaistumu un harmoniju, radot, tēlaini izsakoties, ziedošus dārzus tur, kur tikai vakar bija izgāztuve. Tas attiecas ne tikai uz nodarbošanos, bet arī uz cilvēciskām attiecībām. Vērsim dots talants materiālo pārvērst garīgajā, no zemu vibrāciju matērijas radīt labestības un gaismas brīnumus. Kad Vērsis dara to pastāvīgi un apzināti, lai ar ko arī nodarbotos, Viņš sasniedz savas attīstības augstāko līmeni. Tas nozīmē, ka Viņš kļūst par radītāju, kurš pārveido matēriju. Kļūt par augstākā līmeņa radītāju ir viens no svarīgākajiem garīga Vērša uzdevumiem. Viņš var kļūt radītājs arī tajā lietā, ar kuru nodarbojas, bet vēl svarīgāk, lai Viņš piedalītos dzīves transformācijā. Vērsis, kurš atrodas uz augstākās attīstības pakāpes, pārvar savu inertumu un tieksmi plūst pa straumi. Viņš kļūst sava likteņa pavēlnieks, tā kā spēj pats veidot savas dzīves situācijas. Kā no zemu vibrāciju matērijas Viņš spēj radīt ko augstāku un apgarotāku – tieši tāpat Viņš pieņem dzīvi tādu, kāda tā ir, lai arī dažreiz neizskatās labi, un no tā, kas ir, rada harmoniju un skaistumu. Tā Vērsis pilda savu augstāko misiju, kuras būtība ir daiļrade un Gara virzīta skaistuma un harmonijas radīšana.

MEDITATĪVS VINGRINĀJUMS VĒRŠA AUGSTĀKĀS MISIJAS VEIKŠANAI

Ieņemiet ērtu pozu, atbrīvojiet ķermeņa muskulatūru, aizveriet acis, elpojiet dziļi un vienmērīgi. Lēna dziļa ieelpa, aizture pāris sekundes un lēna izelpa, izelpojot visu gaisu no plaušām. Izpildiet piecus šādus elpošanas ciklus. Pēc tam normalizējiet elpošanu – elpojiet tādā ritmā, kā ir dabiski un ērti. Iztēlojieties, ka no augšas, no bezgalības stiepjas stars – stīga, caur galvas augstāko punktu iestiepjas jūsu ķermenī, iziet tam cauri un stiepjas līdz Zemes centram .To visu nepieciešams vizualizēt pēc iespējas skaidrāk, pat sajust, ja tas iespējams. Kādu brīdi atrasties šādi, pēc tam iztēloties, ka līdz ar staru no bezgalības plūst enerģija. Tā plūst cauri jums, apkārt ķermenim uz Zemes centru. Un no Zemes centra uz augšu caur jums aizplūst bezgalībā jau pilnīgi citāda enerģija. Un tieši jūsu fiziskajā ķermenī satiekas šīs divas enerģijas plūsmas. Izjūtiet šīs abas enerģijas plūsmas! Ar laiku spēsiet uzturēt šo sajūtu visu laiku. Pēc tam iztēlojieties, ka tieši jums priekšā plešas bezgalīgs lauks, kurā nekas neaug. Tā ir vienkārši melna zeme, vai tuksnesis, vai izdegusi stepe. Tas varbūt jebkurš līdzīgs skats, kas pats parādīsies uz jūsu iekšējā ekrāna. Un tagad iztēlojieties, ka jūsu plaukstā mirdz grauds, līdzīgi mazam dārgakmenim. Tas mirdz, staro un zaigo visās varavīksnes krāsās. Šī kristāla stari un mirdzums ir Gara gaisma. Domās, no savas Sakrālās Sirds – fiziskās sirds apvidū – sūtiet savu mīlestību šim graudam, bet pēc tam iztēlojieties, ka metat to laukā, kas plešas jūsu priekšā. Un tad jūs redzat, ka tajā vietā, kur nokrita grauds, izdīdzis asns. Tas aug ļoti ātri, kā paātrinātā kinofilmā. Lūk, arī parādās lapas, pēc tam rodas pumpurs, kas atveras un pārvēršas ļoti skaistā ziedā. Tas var būt lotosa zieds, vai jebkurš cits, tik pat skaists un grezns. Jūs redzat, ka zieds izstaro mirdzumu, kas kļūst aizvien spilgtāks un plašāks. Un lūk – šis mirdzums uzliesmo un jūs redziet milzīgu enerģijas stabu, kas iesniedzas debesīs. Un tagad arī viss lauks zaigo šajā mirdzumā, un jūs redziet, ka asni un ziedi parādās gan tur, gan šeit, un tad jau visa telpa jums priekšā pilna ar ziediem, un mirdzums izplatījies virs visa lauka. Iztēlojieties, ka sperat soli un iesoļojiet tajā, un saplūstiet gan ar lauku, gan ar ziediem, gan ar mirdzumu. Jūs kļūstiet bezgalīgs, kā šis lauks. Jūs ietverat to sevī, kopā ar ziediem un spilgtu brīnumainu mirdzumu. Ievelciet dziļu elpu, iztēlojoties, ka ieelpojiet šo mirdzumu un piepildāties ar to. Izelpojot iztēlojieties, kā piepildāt ar mirdzumu visu sev apkārt. Domās vai skaļi sakiet: „Es esmu radītājs, es pieņemu sev šo augstāko Dievišķo misiju, kas sastāv no Gara un matērijas savienošanās. Manām radošajām iespējām nav robežu. Es radu skaistumu un harmoniju no visa, ko piedāvā man dzīve. Es radu apgarotu matēriju katrā savas dzīves mirklī. Dievs Radītājs, palīdzi man pilnībā apzināties un pienācīgi izpildīt savu augstāko misiju šajā zemes realitātē”.

*Vārdi var būt citi – galvenais, lai saglabātos jēga. Izpildiet dažas dziļas ieelpas un izelpas, iztēlojoties, ka ieelpojiet zemes spēku un ziedu aromātu, to mirdzuma enerģiju. Pēc tam atgriezties šeit un tagad un atvērt acis. Izpildiet šo vingrinājumu regulāri, bet ne biežāk, kā reizi nedēļā.

About SANDRA BALODE

bioenerģētiķe. jogas pasniedzēja. publiciste. E-pasts: sabalo@inbox.lv Tālrunis +371 25917215
Šis ieraksts tika publicēts Afirmācijas, Dziedināšana, Garīga izaugsme ar birkām , , , , . Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Mainīt )

Connecting to %s